Ressourcestrategi

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Ressourcestrategi создатель Mind Map: Ressourcestrategi

1. Logbog

1.1. Primær

1.2. Sekundær

1.3. Giver eleverne hinanden arbejdsopgaver undervejs

2. Installere moviemaker

2.1. Hvem gør det?

3. Informationssøgning

3.1. Spørge pædagogisk læringscenter

3.2. Lurke på nettet

3.3. Forespørge netværk

3.3.1. Kolleger

3.3.2. Skolekom

4. Begrænsning

4.1. Teknologi til fremlæggelse

5. Tilrettelæggelse af arbejdsform

5.1. Grupper

5.1.1. Hvilke elever skal være sammen

5.2. Enkeltvis

6. Informationssøgning lærer

6.1. Fravalg

6.2. Tilvalg

6.3. Remediering

7. Arbejdsredskaber

7.1. BYOD

7.1.1. Kan give store udfordringer til lærer

7.1.2. Husk at skrive, hvilke programmer BYOD skal indeholde

7.2. Skolens udstyr

7.3. Lærer skal booke