EUs opbygning

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
EUs opbygning создатель Mind Map: EUs opbygning

1. Ministerrådet

2. Ministerrådet: Rådet er sammen med Europa-Parlamentet de lovgivende institutioner i EU. Der er forskellige rådsformationer, som der i alt er ti af.

2.1. Almindelige anliggender.

2.2. Udenrigsanliggender.

2.3. Økonomi og finans.

2.4. Retlige og indre anliggender.

2.5. Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik.

2.6. Konkurrenceevne (det indre marked, industri, forskning og rummet).

2.7. Transport, telekommunikation og energi.

2.8. Landbrug og fiskeri.

2.9. Miljø.

2.10. Uddannelse, ungdom, kultur og sport.

3. Det Europæiske Råd

4. Europa-parlamentet

5. Europa-kommissionen

6. EU-domstolen

7. EU-domstolen: Domstolens vigtigste opgave er at dømme i sager om EU-retten. Domstolen skal sikre, at EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes på samme måde i hele EU.

7.1. 28 dommere (for 6 år)

7.2. generaladvokater

8. Europa-kommissionen: Kommissionen har det overordnede ansvar for forvaltningen af EU’s budget. Derudover skal Kommissionen holde øje med, at medlemslandene overholder EU’s regler.

8.1. 28 kommissærer (for 5 år)

9. Europa-parlamentet: Europa-Parlamentet er medlovgiver sammen med Rådet. Desuden er det Europa-Parlamentet i samarbejde med Rådet, der vedtager EU’s budgetter inden et regnskabsår.

9.1. 766 medlemmer (for 5 år)

10. Det Europæiske Råd: Det er i Det Europæiske Råd, at EU's overordnede politiske retningslinjer fastlægges.

10.1. består af EU's faste formand, stats- og regeringscheferne i EU samt af Europa-Kommissionens formand.