Att driva ett 23 saker-projekt / SFIS konferens Infotrender 2009, Linnéa Sjögren

Presentation på SFIS höstkonferens 2009, Göteborg.

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Att driva ett 23 saker-projekt / SFIS konferens Infotrender 2009, Linnéa Sjögren создатель Mind Map: Att driva ett 23 saker-projekt / SFIS konferens Infotrender 2009, Linnéa Sjögren

1. 6) Implementering

1.1. Börja använda verktygen! T ex:

1.2. Twitter som intern komm.kanal

1.3. Lagra bilder på Flickr. Alla kan plocka därifrån till nya kanalerna

1.4. Publicera föreläsningar/podcasts och screencasts direkt på nya kanaler

1.5. När du har bokpresentation, boka en bibliotekarie, fråga biblioteket etc - kolla alltid om kompletterande material finns på t ex YouTube

1.6. Alla använder Biblfeed

1.7. Planera kommande mötesdatum med Doodle, When is good

1.8. Använd Google Docs för schemaläggning av t ex Fråga biblioteket

1.9. Gör wiki för internt bruk med svar på vanliga frågor från användare

1.10. Varje nytt projekt ska innehålla minst ett nytt verktyg från molnet

1.11. Integrera sociala medier i användarundervisning och kurser för allmänheten (ex: sociala bokmärkestjänster, YouTube, RSS, bokbloggar)

1.11.1. SB: fler kurser för allmänheten

2. 5) Framgångsfaktorer

2.1. Positiva & motiverade chefer!!!

2.2. Inspirera! Goda exempel. Kick-off-föreläsning. Bjud in de som lyckats, från olika verksamheter.

2.3. Plan. Att veta vad som ska uppnås.

2.4. Tillgodose olika lärstilar: bild, text, ljud, video.

2.5. TID! TID! TID!

2.6. Fysisk handledning/workshop

2.6.1. Smågrupper

2.7. Anpassa svårighetsnivån. Finnas nåt för alla.

2.7.1. Grundnivå = förståelse. Överkurs = använda verktygen. Avancerad = bygga egna saker

2.8. Omvända de negativa.

2.9. Morot och/eller piska

2.10. Chefens stöd

2.11. Välja rätt saker

2.12. Roliga övningar

2.13. Låta deltagarna använda verktygen för sitt eget nöjes skull, inte krav på jobbrelevant användning i första steget.

3. 1) Bakgrund

3.1. Exempel från bibliotek

3.1.1. Köpenhamn m fl

3.1.2. Stockholm

3.1.3. Karolinska

3.1.4. Göteborg

3.1.5. Halland

3.1.6. Regionbibliotek V Götaland

3.1.7. Regionbibliotek Stockholm

3.1.8. 10+1 saker Lund UB

3.1.9. Högskolebibl. Borås

3.2. 23things 2006

3.2.1. 43 things-gör lista på personliga mål, dela med andra, stödja varandra

3.2.2. 1 sak = en applikation, en kanal

3.2.2.1. "Learning by doing". Online.

3.2.2.1.1. Inte ett IT-projekt utan lärprojekt där deltagarna lär sig att lära nytt på egen hand.

3.3. Vad innehåller 23 saker?

3.3.1. Från början om webb 2.0. Nu ofta egen kombination.

3.3.2. Bloggar

3.3.3. Bildtjänster

3.3.4. RSS

3.3.5. Podcasting

3.3.6. Wikis

3.3.7. Molnet

3.3.8. Egna saker

4. 8) Workshop

4.1. Bikupa: Stående, 2-6 pers. Vilka fallgropar finns? Leta efter negativa faktorer. Var negativ!

4.2. Bak&Fram: Hur ska vi undvika fallgroparna? Tag fallgropen/det negativa påståendet och vänd på det. Finn lösningar.

4.3. Ex: Hur ska vi se till att personalen inte tycker att "sakerna" är intressanta att göra? Svar: Genom att göra övningarna tråkiga, långa, orelevanta för verksamheten, för enkla, för svåra...

4.4. Alltså: Övningarna ska vara roliga att göra, det ska finnas olika svårighetsnivåer, det ska finnas förankring till verksamheten osv.

5. 2) Anpassa/designa utbildningen utifrån egna behov. Gör en plan.

5.1. Identifiera IKT-behov i egna gruppen. Enkät, intervjuer på arbetsplatsen.

5.2. Varför? Mål. Interna mål: Kompetenshöjning, attitydförändring, deltagande i kommande satsning. Externa mål: deltagande i sociala medier-satsning, ökad service till användare.

5.2.1. Hur? Undervisningssätt - text, bild, ljud? Support - fysiskt? online? grupper? Piska och/eller morot?

5.2.1.1. Vem/vilka? Vem ska producera övningar och ge support? Ska alla anställda göra övningarna? Belöning?

5.2.1.1.1. Tidsplan. Sätt ett slutdatum. Avsätt tid för produktion och genomförande. Deltagarna måste få tid att göra sakerna!!

5.3. Satsa på sociala medier? Välj saker utifrån det. Vad är ni bra på? Intressant material - Bilder? Ljud? Kurser? Program? Studielokaler? Ämneskunskap?

5.3.1. Ex. andra verksamheter som anpassat sina kanaler i sociala medier till sin specifika verksamhet: Göteborgs symfoniker på YouTube

5.3.1.1. Ex: RÄ på Flickr

5.3.1.1.1. Ex: Krisinformation på Twitter

6. 4) Redovisning & utvärdering

6.1. Egen blogg

6.2. Alla skriver på kursbloggen, ningen, wikin.

6.3. Fysiska träffar med gemensam redovisning/diskussion

6.4. Ett gemensamt konto på resp. kanal som alla deltagare kan gå in o. jobba med

6.5. Utvärdera. Enkät. Mäta nyttan utifrån de mål som sattes.

7. 3) Plattformar

7.1. Blogg

7.2. Ning

7.3. Wiki

7.4. Utan plattform. Arbeta direkt i kanalerna.

7.5. Á la Mission Impossible

7.6. Kombinera två olika. Kurstext på ett ställe, redovisning på annat ställe.

8. 7) Hur starta?

8.1. a) Identifiera gruppens behov

8.2. b) Förankra hos cheferna. Motivera cheferna. De ska veta vad det handlar om och vad som kan uppnås. Visa inspirerande exempel.

8.3. c) Gör en plan

8.4. d) Välj rätt "saker". Anpassa övningarna till din grupp. Använd rätt pedagogik och rätt svårighetsnivå för gruppen.

8.5. e) Kör en presentation och genomgång av kursen eller delar av kursen för alla deltagare. Inspirera! Motivera! Visualisera!