GEOMETRIA PLANA

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
GEOMETRIA PLANA создатель Mind Map: GEOMETRIA PLANA

1. Octàgon

1.1. És un polígon format per vuit costats.

2. Diàmetre

3. Rectes

3.1. segment

3.2. recta

3.3. paral·leles

3.4. perpendiculars

4. Triangles

4.1. Costats

4.1.1. Isòceles

4.1.2. Equilater

4.1.3. Escalè

4.2. Angles

4.2.1. Rectangle

4.2.2. Acutangle

4.2.3. Obtusangle

5. Quadrilaters

5.1. Quadrat

5.2. Rectangle

5.3. Rombe

5.4. Romboide

5.5. Trapezi

6. Quines parts te una figura?

6.1. Costats

6.2. Angles

6.3. Diagonals

6.4. Vertex

6.5. Perimetre

7. Angles

7.1. Agut

7.2. Recte

7.3. Obtus

8. circumferències

8.1. Centre

8.2. Radi

8.3. Cercle

8.4. Perímetre

9. cuadrilater

9.1. Rombe

9.2. Romboide

9.3. Rectangle

9.4. Trapezi

10. Que significa...?

10.1. Triangle

10.1.1. És un polígon format per tres costats

10.2. Quadrilàter

10.2.1. És un polígon format per quatre costats.

10.3. Pentàgon

10.3.1. és un polígon format per cinc costats

10.4. Heptàgon

10.4.1. És un polígon format per set costats.

10.5. Hexàgon

10.5.1. És un polígon format per sis costats