Organizacja danych MagLab na dysku Synology

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Organizacja danych MagLab na dysku Synology создатель Mind Map: Organizacja danych MagLab na dysku Synology

1. Dokumentacja ogólna

1.1. Organizacja pracy i dokumentacji - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.WDO)

1.2. Karty charakterystyki substancji chemicznych (MSDS)

1.3. Rejestry (REG)

1.3.1. Szablony

1.3.2. Dane rejestrowane

1.3.2.1. Rejestr temperatury i wilgotności w pomieszczeniach (REG.TH)

1.3.2.1.1. Laboratorium analityczne (LAB.01)

1.3.2.1.2. Laboratorium preparatywne (LAB.02)

1.3.2.1.3. Pomieszczenie wagowe i magazyn szkła (MWAG.01)

1.3.2.2. Rejestr temperatury urządzeń chłodniczych (REG.TLO)

1.3.2.2.1. Lodówka 01 (LO.01)

1.3.2.3. Rejestr próbek analitycznych (REG.AS)

1.3.2.3.1. 2023

1.3.2.4. Rejestr odczynników chemicznych (REG.CH)

1.3.2.4.1. 2023

1.4. Bezpieczeństwo i Higiena pracy (BHP)

1.5. Instrukcje obsługi urządzeń laboratoryjnych (IO)

1.5.1. Instrukcje obsługi producenta (IO.P)

1.5.2. Wewnętrzne instrukcje obsługi (IO.I)

2. Analityka

2.1. AAS

2.1.1. Analizy (A)

2.1.1.1. Metody - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.A.AAS)

2.1.1.2. Dane surowe

2.1.1.2.1. PRODUKT1

2.1.1.2.2. PRODUKT2

2.1.1.2.3. ...

2.1.1.3. Raporty (LR)

2.1.1.3.1. Szablony

2.1.1.3.2. Raporty z analiz

2.1.2. Sprzęt

2.1.2.1. Oprogramowanie

2.1.2.2. Instrukcja obsługi producenta (IO.P)

2.1.2.3. Wewnętrzna instrukcja obsługi (IO.I)

2.1.3. Literatura pomocnicza

2.2. HPLC

2.2.1. Analizy (A)

2.2.1.1. Metody - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.A.HPLC)

2.2.1.2. Dane surowe

2.2.1.2.1. PRODUKT1

2.2.1.2.2. PRODUKT2

2.2.1.2.3. ...

2.2.1.3. Raporty (LR)

2.2.1.3.1. Szablony

2.2.1.3.2. Raporty z analiz

2.2.2. Sprzęt

2.2.2.1. Oprogramowanie

2.2.2.2. Instrukcja obsługi producenta (IO.P)

2.2.2.3. Wewnętrzna instrukcja obsługi (IO.I)

2.2.3. Literatura pomocnicza

2.3. GC-MS

2.3.1. Analizy (A)

2.3.1.1. Metody - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.A.GCMS)

2.3.1.2. Dane surowe

2.3.1.2.1. PRODUKT1

2.3.1.2.2. PRODUKT2

2.3.1.2.3. ...

2.3.1.3. Raporty (LR)

2.3.1.3.1. Szablony

2.3.1.3.2. Raporty z analiz

2.3.2. Sprzęt

2.3.2.1. Oprogramowanie

2.3.2.2. Instrukcja obsługi producenta (IO.P)

2.3.2.3. Wewnętrzna instrukcja obsługi (IO.I)

2.3.3. Literatura pomocnicza

2.4. UV-VIS

2.4.1. Analizy (A)

2.4.1.1. Metody - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.A.UVVIS)

2.4.1.2. Dane surowe

2.4.1.2.1. PRODUKT1

2.4.1.2.2. PRODUKT2

2.4.1.2.3. ...

2.4.1.3. Raporty (LR)

2.4.1.3.1. Szablony

2.4.1.3.2. Raporty z analiz

2.4.2. Sprzęt

2.4.2.1. Oprogramowanie

2.4.2.1.1. LAMBDA

2.4.2.2. Instrukcja obsługi producenta (IO.P)

2.4.2.2.1. SPEKOL

2.4.2.2.2. LAMBDA

2.4.2.3. Wewnętrzna instrukcja obsługi (IO.I)

2.4.2.3.1. SPEKOL

2.4.2.3.2. LAMBDA

2.4.3. Literatura pomocnicza

2.5. LC-MS

2.5.1. Analizy (A)

2.5.1.1. Metody - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.A.LCMS)

2.5.1.2. Dane surowe

2.5.1.2.1. PRODUKT1

2.5.1.2.2. PRODUKT2

2.5.1.2.3. ...

2.5.1.3. Raporty (LR)

2.5.1.3.1. Szablony

2.5.1.3.2. Raporty z analiz

2.5.2. Sprzęt

2.5.2.1. Oprogramowanie

2.5.2.2. Instrukcja obsługi producenta (IO.P)

2.5.2.3. Wewnętrzna instrukcja obsługi (IO.I)

2.5.3. Literatura pomocnicza

2.6. Fizykochemia

2.6.1. Analizy (A)

2.6.1.1. Metody - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.A.FIZCH)

2.6.1.2. Raporty (LR)

2.6.1.2.1. Szablony

2.6.1.2.2. Raporty z analiz

2.6.2. Literatura pomocnicza

2.7. TLC

2.7.1. Analizy (A)

2.7.1.1. Metody - Standardowe Procedury Operacyjne (SOP.A.TLC)

2.7.1.2. Raporty (LR)

2.7.1.2.1. Szablony

2.7.1.2.2. Raporty z analiz

2.7.2. Literatura pomocnicza

3. Preparatyka (PREP)

3.1. Ekstrakty wodno-alkoholowe - nalewki (E.OH)

3.1.1. PRODUKT1

3.1.2. PRODUKT2

3.1.3. ...

3.2. Ekstrakty bezalkoholowe - gliceryty (E.GLY)

3.2.1. PROFUKT1

3.2.2. PRODUKT2

3.2.3. ...

3.3. Soki (E.SOK)

3.3.1. PRODUKT1

3.3.2. PRODUKT2

3.3.3. ...

3.4. Ekstrakty suche (E.D)

3.4.1. PRODUKT1

3.4.2. PRODUKT2

3.4.3. ...

3.5. Inne (E.DIFF)

3.5.1. PRODUKT1

3.5.2. PRODUKT2

3.5.3. ...

4. Projekty badawcze (EXP)

4.1. Plany (P)

4.1.1. NALEWKI 2.0

4.1.2. PROJEKT2

4.1.3. ...

4.2. Sprawozdania (SUM)

4.2.1. NALEWKI 2.0

4.2.2. PROJEKT2

4.2.3. ...

5. Literatura pomocnicza

5.1. Analityka

5.1.1. AAS

5.1.2. HPLC

5.1.3. GC-MS

5.1.4. LC-MS

5.1.5. UV-VIS

5.1.6. Fizykochemia

5.1.7. TLC

5.2. Produkty

5.2.1. PRODUKT1

5.2.2. PRODUKT2

5.2.3. ...

5.3. Inne