Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Øget drivhuseffekt создатель Mind Map: Øget drivhuseffekt

1. Afbrænding af fossile brændstoffer

2. Udledning fra marker

3. Husdyr

4. Vulkaner

5. Skovrydning

6. Methan gas

7. Affald

8. Køretøjer