KAKAYAHANG PANGKOMUNIKATIBO

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
KAKAYAHANG PANGKOMUNIKATIBO создатель Mind Map: KAKAYAHANG PANGKOMUNIKATIBO

1. Nagmula ito sa isang linguist, sociolinguist, anthropologist, at folklorist mula sa Portland Oregon na si Dell Hymes (1966)

2. Kakayahang Pangkomunikatibo Bilang reaksyon sa kakayahang lingguwistika (lingguistic competence) ni Noam Chomsky noong 1965.

3. Kakayahang Pangkomunikatibo Ayon kay Hymes sa nagsasalita ay hindi sapat ang magkaroon ng kakayahang lingguwistika upang epektibong makipagtalastasan gamit ang wika.

4. SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO NG WIKA HINDI SAPAT NA ALAM ANG TUNTUNING PANG-GRAMATIKA. ANG PANGUNAHING LAYUNIN SA PAGTUTURO NG WIKA AY MAGAMIT ITO NG WASTO SA MGA ANGKOP NA SITWASYON, MAIPAHATID ANG TAMANG MENSAHE AT MAGKAUNAWAAN NG LUBOS ANG DALAWANG TAONG NAG-UUSAP.

5. Ayon sa kanila ang pagtatamo ng kakayahang komunikatibo, kailangang pantay na isaalang-alang ang pagtalakay sa mensaheng nakapaloob sa teksto at sa porma o kayarian (Gramatika) ng wikang ginamit sa teksto.Higgs at Clifford (1992)

6. Ayon sa kanila kailangan na ang isang tao ay may kakayahan sa wika, hindi lamang magtaglay ng kahusayan at kasanayan kundi ng galing sa paggamit ng wikang naaangkop sa mga sitwasyong pangkomunikatibo.Bagaric, et. Al. (2007)

7. Nagsabi na ang paglinang sa wika ay nakapokus sa kapakinabang idudulot nito sa mag-aaral, na matutunan ang wika upang sila ay makapaghanapbuhay, makipamuhay sa kanilang kapwa, at mapahalagahan nang lubusan ang kagandahan ng buhay na kanilang ginagalawan. (2002)

8. Ayon sa kanya ang kakayahang pangkomunikatibo ay sumasakop sa mas malawak na konstekto ng lipunan at kultura. ito'y kung paanong ginagamit at hindi ang basta ang wika at mga tuntunin nito.Shuy (2009)