Klasseledelse

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Klasseledelse создатель Mind Map: Klasseledelse

1. Mette Molbæk (Inkluderende klasseledelse)

1.1. Inkluderende klasseledelse

1.1.1. Handler om at fjerne barriere for adgang af deltagelse med henblik på at sikre optimalt læringsudbytte for alle

1.1.2. Indebærer en pædagogisk og didaktisk indsats

1.1.2.1. Professionel opmærksomhed

1.1.3. Skolen skal møde elevernes behov - ALLE ELEVER også dem i komplicerede læringssituationer

1.2. 3 Inklusions dilemmaer

1.2.1. 1. Læreren skal gå på kompromis med det faglige for at tilgodese elevernes trivsel og sociale kompetencer.

1.2.2. 2. Læreren skal tilgodese den enkelte elev samtidig med at man tilgodeser fællesskabet.

1.2.3. 3. En konstant justering + fleksibilitet overfor elevernes behov

1.3. De 4 dimensioner

1.3.1. 1. Rammesættende: Hvem bestemmer hvad

1.3.1.1. Læreren skal være tydelig omkring forventninger

1.3.1.1.1. Skabe rutiner og genkendelighed + bidrager til at eleverne ved hvad der forventes af dem

1.3.2. 2. Relationel: Lærerenes forståelse og kommunikation samt dennes betydning for elevernes deltagelsesmuligheder i de faglige og sociale fællesskaber

1.3.2.1. Læreren har evne og vilje til at samarbejde med: elever, kollegaer og forældre mm.

1.3.2.1.1. Opgaven for læreren: faciltiere kommunikation og samarbejde mellem skolens aktører

1.3.3. 3. Didaktiske: Lærerens viden om faget om elevernes forskellighed og evnen til at planlægge og gennemføre en differentieret undervisning samt evaluering med henblik på løbende justeringer.

1.3.3.1. Det centrale ved lærerens arbejde med differerietering

1.3.3.1.1. Lærerens opgave: gøre brug af de centrale didaktiske kategorier (mål, feedbcak og feedward)

1.3.4. 4. Organisatorisk: Skolens værdier, kultur og overordnede strategier

1.3.4.1. Ledelsens rolle at skabe bedste mulige betingelser for at arbejde inkluderende og at udvikle en mere inkluderende praksis

2. Jørn Nielsen

2.1. Sociale fællesskaber

2.1.1. Skabes gennem måden vi er sammen på, det er derigennem vi forstår vores liv

2.1.2. Børn med problemadfærd belaster undervisningen.

2.1.3. Forandringsumligheder: afhænger af kontekst og den relation børnene indgår i

2.2. Arne Vestlesen

2.2.1. To miljøer

2.2.1.1. De fysiske miljø: Den kontekst hvori fællesskabet udspiller sig. (klasseværelse, skolegår mm.)

2.2.1.2. Det moralske miljø: Usynligt - men udtryk for fortrukne værdier (En måde i klassen en anden i gården)

2.3. Konflikthåndtering

2.3.1. En forhandling mellem individer eller to parter med henblik på en fælles løsning

3. Haxø & Schmidt

3.1. Definition: Lærerens evne til at skabe et positivt, dialogisk og inkluderende klassekultur

3.2. Lærer-elev relation

3.3. Udfordring: Lederskab uden eksklusion

3.4. Inkluderende klasseledese: At kunne skabe en klassekultur, hvor kategorier ikke sætter afgræsninger. Muligt at være elev på mange forskellige måder.

3.4.1. Afgørende element: Kommunikation

3.5. Klasseledelse sker gennem dialog og medindragelse

3.5.1. Læreren tager ansvar for klassens faglige + sociale udvikling

3.6. Positioner: Man oplever verden ud fra sin valgte/accepteret/tildelte position.

3.6.1. Disse er afgørende for elevens selvforståelse + deres møde med skolen

4. Helle Plauborg

4.1. Fællesskabende didaktikker: Evnen til at kunne udvikle eleverernes faglighed samt styrke det sociale fællesskab

5. Staneks

5.1. Læringsro: Lærerns evne til at skabe ro til læring

5.2. Undervisningsro: Lærerens evne til at skabe ro til at undervise

5.3. Selvom der skabes undervisningsro skabes der nødvendigvis ikke læringsro

6. Ole Løw

6.1. Definition: lærerns evne til at skabe positiv og samarbejdende klassekultur, motivere til deltagelse og skabe arbejdesro

6.2. 3 centrale perspektiver

6.2.1. 1. Relation 2. Etisk 3.Didaktisk

6.3. Ledelse: et relationelt begreb.

6.3.1. Ledelse sker i en kontekst og lærerens ledelse må fundere på en pædagogisk/faglig analyse af klassens lærings-og undervisningskultur

6.4. Perspektiver

6.4.1. Perspektiver (refferenceramme): Hvordan en lærer ser en social situation afhænger af perspektiv (BRUNER)

6.4.1.1. Perspektivet kræver at man kan iagttage både hændelsen og vores egen iagttagelse (Dukkeføreren)

6.4.2. Baetson

6.4.2.1. Punktuering: At foretage et nedslag i interaktionsprocessen

6.4.3. Klasseøkosystem

6.4.3.1. Lærer og elev indgår i en gensidig afhængighed mellem hinanden og den konkrete skole/klassekultur

6.4.3.1.1. Det er lærereren tanker, fortællinger og handlinger der påvirker de mennesker hun deler skole og klasseværelse med