Hvordan kan man som lærer facilitere en danskundervisning i 8. klasse, som er inkluderende for or...

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Hvordan kan man som lærer facilitere en danskundervisning i 8. klasse, som er inkluderende for ordblinde elevers faglige og sociale læring og udvikling, og som samtidig tilgodeser de resterende elever i klassen? создатель Mind Map: Hvordan kan man som lærer facilitere en danskundervisning i 8. klasse, som er inkluderende for ordblinde elevers faglige og sociale læring og udvikling, og som samtidig tilgodeser de resterende elever i klassen?

1. Analyse

1.1. Undervisningsdifferentiering

1.1.1. Mestringsforventninger

1.2. Social og faglig inklusion

1.2.1. Alenkærs definition

1.3. Stilladsering

1.3.1. Vygotsky og zonen for nærmeste udvikling

1.4. Synlig læring

1.4.1. Læringsmål og feedback

1.5. Lærerens relationskompetence

1.5.1. Klinges kendetegn ved lærerens relationskompetence

2. Handleperspektiver

2.1. Australsk genrepædagogik

2.1.1. The Teaching Learning Cycle

2.1.2. Behavioristisk i dele af sin tilgang

2.1.3. Stærkt stilladseringsværktøj

2.2. Cooperative Learning

2.2.1. Understøtter den faglige og sociale inklusion

2.2.2. Overvejelser om gruppekonstellationer

2.2.3. Classbuilding

2.3. Tydelige læringsmål og feedback

2.3.1. Transparens i undervisningen

2.3.2. Bevidsthed om hvor eleverne befinder sig i processen

2.4. Anerkendende kommunikation

2.4.1. Mangel på anerkendelse af elevernes oplevelsesverdener

2.4.2. Betydning for elevernes faglige præstationer

3. Nye perspektiver

3.1. John Gottman - Emotion Coaching

3.1.1. Vigtigheden i at møde elevernes følelser med empati

3.2. Elevens perspektiv

3.2.1. Kritik ift. den undervisende lærerstuderendes manglende elevperspektiver

3.3. Gode udviklings- og læringsmiljøer

3.3.1. Elevers oplevelse af "We-dentity"