RENESANS

Epoka renesansu w pigułce

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
RENESANS создатель Mind Map: RENESANS

1. Periodyzacja

1.1. Początek

1.1.1. 1453 - Zdobycie Konstantynopola

1.1.2. ok. 1450 - Wynalezienie druku

1.1.3. 1492 - Odkrycie Ameryki przez Kolumba

1.2. Koniec

1.2.1. 1517 - Wystąpienie Marcina Lutra

1.2.2. 1545 - Początek Soboru Trydenckiego

1.2.3. 1648 - Koniec wojny trzynastoletniej

2. Etymologia nazwy

2.1. Nazwa pochodzi od francuskiego wyrazu renaissance, które oznacza odrodzenie

2.1.1. Wzięła się ona stąd, że w tej epoce nastąpiło odrodzenie kultury antycznej

3. Filozofia

3.1. Humanizm - jednostka w centrum zainteresowania, koncentracja uwagi na sprawach ludzkich, godności człowieka i jego wolność

3.2. Zainteresowanie pismami starożytnych filozofów jak Platon, Plotyna, Cycerona oraz Cycerona

3.3. Stoicyzm - Erazm z Rotterdamu

3.4. Epikureizm - Lorenzo Valla

3.5. Sceptycyzm - Michel de Montaigne

3.6. Neoplatonizm - Giovanni Pico della Mirandola

3.7. "Utopia" - Thomas More

3.7.1. Utopijnie funkcjonujące państwo

3.8. "Książę" - Nicolo Machiavelli

3.8.1. Koncepcje sprawowania władzy (makiawelizm)

4. Sztuka

4.1. Malarstwo

4.1.1. Giotto di Bondone - prekursor

4.1.2. Akt, portret, pejzaż

4.1.2.1. Albrecht Altdorfer - krajobraz

4.1.2.2. Portrety dążyły do realizmu

4.1.3. Perspektywa

4.1.3.1. Leonardo da Vinci - perspektywa powietrzna, sfumato

4.1.4. Tematy mitologiczne i religijne

4.1.5. Malarstwo rodzajowe

4.1.5.1. Najbardziej rozwinęło się w Niderladnach

4.1.6. Artyści nie byli już anonimowi

4.2. Rzeźba

4.2.1. Wolno stojąca

4.2.2. Akt męski, posąg konny

4.2.3. Motywy mitologiczne i biblijne

4.3. Architektura

4.3.1. Styl renesansowy

4.3.1.1. Świątynie na planie koła, arkady, sklepienie kasetonowe

4.3.2. Pałace, budowle świeckie

4.4. Najwięksi artyści

4.4.1. Włosi

4.4.1.1. Leonardo da Vinci - malarz, rzeźbiarz, teoretyk sztuki, wynalazca, uczony

4.4.1.1.1. "Ostatnia wieczerza"

4.4.1.1.2. "Człowiek witruwiański"

4.4.1.1.3. "Mona Lisa"

4.4.1.2. Michał Anioł - rzeźbiarz, malarz i architekt

4.4.1.2.1. "Pieta"

4.4.1.2.2. "Dawid"

4.4.1.2.3. Sklepienie kaplicy sykstyńskiej

4.4.1.3. Rafael Santi - malarz

4.4.1.3.1. Liczne przedstawienia Madonny

4.4.1.4. Sandro Botticelli - malarz

4.4.1.4.1. "Narodziny Wenus"

4.4.1.5. Tycjan - malarz

4.4.1.5.1. "Dawid i Goliat"

4.4.2. Niemcy

4.4.2.1. Albrecht Dürer - malarz, twórca portretów psychologicznych, autor drzeworytów

4.4.2.1.1. "Ucieczka do Egiptu"

4.4.3. Niderlandczycy

4.4.3.1. Jan Van Eyck - malarz

4.4.3.1.1. "Portret małżonków Arnolfinich"

4.4.3.2. Hans Hemling - malarz

4.4.3.2.1. "Sąd ostateczny"

4.4.3.3. Pieter Bruegel - malarz, interesujący się życiem chłopów

4.4.3.3.1. "Głowa starej wieśniaczki"

5. Literatura

5.1. Motywy

5.1.1. Miłość idealna ("Sonety do Laury" Francesco Petrarka)

5.1.2. Idealne państwo ("O poprawie Rzeczpospolitej" - Andrzej Frycz Modrzewski)

5.1.3. Żądza władzy ("Makbet" - Wiliam Szekspir)

5.1.4. Pochwała świata i doczesnego życia (Pieśń IX Jan Kochanowski)

5.1.5. Ziemska arkadia ("Pieśń świętojańska o sobótce" Jan Kochanowski)

5.2. Gatunki literackie

5.2.1. Utopia ("Utopia" Thomas More)

5.2.2. Nowela ("Sokół" Giovanni Boccaccio)

5.2.3. Powieść ("Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy" Miguel de Cervantes Saavedra)

5.2.4. Sonet ("Sonet do Laury" Francesco Petrarka)

5.2.5. Tragedia ("Makbet" Wiliam Szekpsir)

5.2.6. Komedia ("Sen nocy letniej" Wiliam Szekspir)

5.2.7. Zwierciadło ("Książę" Niccolo Machiavelli)

5.2.8. Pieśń, Hymn, Fraszka, Tren, Sielanka, Tragedia (Jan Kochanowski)

5.3. Najwięksi Pisarze

5.3.1. Jan Kochanowski

5.3.2. Mikołaj Rej

5.3.2.1. "Zwierciadło"

5.3.3. Wiliam Szekspir

5.3.3.1. "Makbet"

5.3.3.2. "Hamlet"

5.3.3.3. "Romeo i Julia"

5.3.4. Giovanni Boccaccio

5.3.4.1. "Miłosne widzenie"

5.3.5. Francesco Petrarca

5.3.5.1. "Triumfy"

5.3.6. Miguel de Cervantes Saavedra

5.3.6.1. "Don Kichote"

5.3.7. Ks. Piotr Skarga

5.3.7.1. Kazania sejmowe

6. Najważniejsze pojęcia

6.1. Antropocentryzm - człowiek w centrum uwagi

6.2. Humanista - człowiek wszechstronnie wykształcony (np. Leonardo da Vinci, Jan Kochanowski)

6.3. Indywidualizm - jednostka ludzka jest uznawana za najwyższe dobro

6.4. Reformacja - ruch polegający na krytyce Kościoła katolickiego. Powstanie nowych odłamów religijnych i wojen religijnych

7. Wzorce osobowe

7.1. Humanista (Pieśni - Jan Kochanowski)

7.2. Władca ("Książę" Niccolo Machiavelli)

7.3. Poeta Doctus (Jan Kochanowski)

7.4. Ziemianin ("Żywot człowieka poczciwego" Mikołaj Rej)

7.5. Dworzanin ("Dworzanin polski" Łukasz Górnicki)

7.6. Obywatel-patriota ("O poprawie Rzeczpospolitej" Andrzej Frycz Modrzewski)