Hvordan kan man som lærer arbejde med at skabe fællesskaber i skolens undervisning og øvrige kont...

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Hvordan kan man som lærer arbejde med at skabe fællesskaber i skolens undervisning og øvrige kontekster? создатель Mind Map: Hvordan kan man som lærer arbejde med at skabe fællesskaber i skolens undervisning og øvrige kontekster?

1. Målgruppe

1.1. Forældre

1.2. Elever

1.2.1. Aktivitetsdag

1.2.1.1. Fællesskabende

1.2.1.2. Brætspil

1.2.2. Vi kan komme ud til eleverne i stedet for at eleverne kommer til os

1.3. Lærerstuderende

1.3.1. Faglighed

1.3.2. Fællesskab blandt studerende

1.3.2.1. Debat

1.3.3. Vidensdeling

1.4. Folkeskolelærere

1.4.1. Vidensdeling

1.5. Hjemmeside og målgruppe for formidling ikke nødvendigvis samme målgruppe

1.5.1. Teambuilding dag for elever og hjemmeside til læreren

2. EL

2.1. Hvorfor er det vigtigt at være en del af et fællesskab?

2.2. Læringsfællesskaber

2.2.1. Vygotsky

2.2.2. Socialkonstruktivisme

2.2.3. Situeret læring

2.3. Hvordan opbygges stærke fællesskaber?

3. LIS

3.1. Sociologisk perspektiv

3.1.1. Øvrige kontekster

3.1.1.1. Skolen som helhed

3.1.1.2. Lærerkollegiet

3.1.1.3. Elever på tværs af årgange

3.1.2. Hvordan kan man skabe fællesskaber i et kulturelt frisat samfund?

3.1.2.1. Thomas Ziehe

3.1.2.2. Anthony Giddens

3.1.3. Individualisering

3.1.4. hvad betyder fællesskaber for individet?

3.1.5. Hvad betyder individet for fællesskabet?

3.2. Folkeskolens formål

3.3. Hvordan har lærerens rolle i samfundet ændret sig over tid?

4. Dansk

4.1. Hvordan kan man skabe fællesskaber i sprog undervisning?

5. KLM

5.1. Religion som fællesskab

5.2. Etik

5.2.1. Er det lærerens opgave at sørge for at eleverne trives i fællesskabet?

5.2.2. Kan eleverne holdes ansvarlige for at alle er en del af fællesskabet/et fællesskab?

5.3. Dannelse

6. Hjemmeside

6.1. Videoer

6.2. Artikler

6.3. Billeder

6.4. Chatforum

6.5. Brevkasse

6.6. Konkrete redskaber for hvordan man griber problemstillinger an i folkeskolen

6.6.1. Sammenlægning af klasser i 7. klassen

6.6.2. Integration

6.7. Formidling til lærerne

6.8. Fagligt aspekt

7. Tema

7.1. Mobning

7.2. Inklusion

7.3. Integration

7.3.1. Herningsholmskolen

7.3.2. Hvis ansvar er det?

7.3.3. Dansk som andet sprog

7.4. Sociale medier

7.5. Det gode læringsmiljø

8. Dele problemstillinger op efter alder

9. Problemstillinger

9.1. Skal ikke tage udgangspunkt i observationer fra skoler - eller omvendt

9.1.1. Induktivt

9.1.2. Deduktivt

9.2. Hvordan tænker man fællesskaber ind i skolernes indretning?

9.2.1. Hammerum.Gjellerup skole

9.2.2. Enviromental learning

9.2.3. Fysiske rammer

9.3. Relationsarbejde

10. Formidling

10.1. Messe

10.1.1. 8 stande

10.1.1.1. Mobning

10.1.1.2. Inklusion/eksklusion

10.1.1.3. Religion og kulturforskelle

10.1.1.4. Læringsskabende didaktik

10.1.1.5. Blanding af formidling og aktiviteter

10.1.1.6. Sprog og kommunikation

10.1.2. Øvelser og aktiviteter

10.1.3. Motiverende for elever og inspirerende for deres lærere

10.1.4. En halv time ved hver stand

10.1.5. Målet med messen er at plante frø - få eleverne til at tænke over deres måde at tanke om hinanden

10.2. Aktivitetsdag