Digital Marketing Trend

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Digital Marketing Trend создатель Mind Map: Digital Marketing Trend

1. Digital Strategy

1.1. ABC to ART

1.1.1. ABC to ART: Mô hình đánh giá sáng tạo và truyền thông cũ ABC ( Attention - Branding - Communication ) được thay bằng ART ( Authentic - Relevant - Talkability): Các hoạt động truyền thông cần từ hành động có thật, phù hợp với khách hàng mục tiêu quan tâm và phải tạo ra sự tương tác với khách hàng khiến khách hàng phải giao tiếp với các hành động của doanh nghiệp

1.2. Từ Story telling ( tạo câu chuyện hấp dẫn) dịch chuyển sang Doing Telling ( hành động đem đến lợi ích cho khách hàng khiến khách hàng phải bàn luận

1.3. Growth hacking Marketing

1.3.1. Sử dụng công nghệ số trong phát triển các ứng dụng cho marketing để tăng đột biến số lượng lớn người sử dụng sẽ phát triển mạnh nữa.

1.4. Truyền thông trải nghiệm và referal marketing phát triển mạnh

2. Digital Divices

2.1. Mobile computer

2.1.1. Thế hệ mobile hiện tại sẽ lạc hậu, sự lên ngôi của Mobile tích hợp máy tính cá nhân

2.2. Smart mobile TV

2.2.1. Tích hợp Mobile và Smart TV: công chúng xem TV kiểu mới trên Smart TV điều khiển bởi Mobile

2.3. Thiết bị đeo Wearable

2.3.1. Thiết bị đeo tay sẽ phát triển mạnh

2.4. SMAC

2.4.1. Các thiết bị sẽ tích hợp liên kết giữa Mạng xã hội - Dữ liệu lớn/ phân tích dữ liệu - thiết bị di động - điện toán đám mây

2.5. IOT/M2M: Internet Of Things

2.5.1. Thiết bị kết nối máy móc sẽ phát triển mạnh

2.6. VR - Thực tế ảo

2.6.1. Ứng dụng trên thực tế ảo cho marketing phát triển mạnh như các ứng dụng Mobile VR cho bất động sản, du lịch, game

3. Digital Platform

3.1. Social Search Platforms

3.1.1. Search MXH

3.2. In door location positioning

3.2.1. Định vị trong nhà, các TTTM lớn sẽ có gian hàng định vị trên Google má

3.3. Community Action Platforms

3.3.1. Cộng đồng hành động

3.4. Crowdsourcing Platforms

3.4.1. Xây dựng ý tưởng cộng đồng

3.5. e-Commerce Platforms

3.5.1. nền tảng TMDT phát triển như adayroi, tiki, sendo, shopee

3.6. LOPOMO Platforms

3.6.1. Nền tảng định vị và vị trí được tích hợp Locaiton và Position ( định vị bản thân), Mobile như ứng dụng Grap, Foody...

3.7. Automation Plaforms

3.7.1. Hệ thống tự động hóa quy trình marketing, bán hàng như hubspot, eloqua

3.8. Social CRM Platforms

3.8.1. CRM MXH như Harapage, Iinbox

3.9. Big Data

3.10. Online Training

4. Digital Channel

4.1. Social (FB....) và Google search

4.2. Các kênh Data Demand, tối ưu hóa dữ liệu như SMS

4.3. Kênh data tối ưu theo vị trí, địa điểm như social wifi, BTS Marketing, Zalo local

4.4. Kenh chợ buôn bán/ deal như dealtoday, adayroi

4.5. Kênh OTT: ứng dụng liên lạc như zalo, viber

4.6. Kênh App và Game

5. Digital Formats

5.1. Facebook Video

5.2. Video bán hàng chuẩn công thức PAS/SSS/AIDA/STRINGS

5.3. Live video marketing: trên youtube , facebook

5.4. Mobile assistance Apps/OTT app

5.5. Slide content

5.5.1. Slideshare,tailieu

5.6. Mobile payment

5.6.1. Thanh toán di động

5.7. Mobile authoring

5.7.1. ứng dụng xác thực bảo mật đám mây

5.8. 3D / VR

5.8.1. Ứng dụng 3D và thực tế ảo tăng chất lượng nội dung và thật hơn

5.9. Game online

6. Digital Productions

6.1. Video/ photo

6.2. Game/ apps/ web apps/ landingpage

6.3. Content copywriting services

6.4. 3D/VR

7. Digital Contents

7.1. Conceps is King

7.1.1. Ý tưởng khác biệt

7.2. Context is king

7.2.1. Tiếp thị theo thời gian thực và ngữ cảnh

7.3. Benefits

7.3.1. Xây dựng lợi ích khách hàng

7.4. Cái tôi

7.4.1. Profile cá nhân, tên tuổi

7.5. Nổi đau thầm kín được khơi ra

7.6. Authentic

7.6.1. Câu chuyện chân thật được đánh giá cao

7.7. Hành động nghĩa hiệp

7.8. Vấn đề cấp bách

7.9. Giao lưu văn hóa quốc tế

7.9.1. Nội dung bên ngoài lan nhanh vào VN

8. Digital Ads

8.1. Video ads

8.2. Social Ads

8.3. Expanded ads/ richmedia

8.3.1. Quảng cáo dạng tương tác, hiệu ứng phức tạp trên google, facebook, adnetwork

8.4. Expanded/ Interactive ads trên mobile

8.4.1. Quảng cáo tương tác trên mobile

8.5. Mobile ads Blocking

8.5.1. Hệ thống chặn quảng cáo

8.6. Leads/ CPA ads

8.6.1. quảng cáo bán hàng, xuất hiện ngay trong hệ thống CPC/ CPM như publisher và affilates marketing

8.7. Programmatic ads - DSP

8.7.1. Quảng cáo xuyên kênh

9. Digital PR

9.1. Social Media Influencer

9.1.1. Sử dụng những KOL ( Key Opinion Leader) có ảnh hưởng

9.2. Doing Telling

9.2.1. Các hành động nghĩa hiệp được lan truyền

9.3. Experienced activation lan truyền/ online referal

9.3.1. Kích hoạt trải nghiệm cho khách hàng, xây dựng quan hệ khách hàng để lan truyền trên MXH