Ik als godsdienstleraar

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Ik als godsdienstleraar создатель Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. Leraar met hart en ziel

1.1. leraar vanuit je hart

1.1.1. met gevoel betrokken bij hun vak

1.1.2. 'wat je hart je ingeeft'

1.1.2.1. inzicht in hoe je wil handelen

1.1.2.2. kompas om te weten wat je moet doen

1.1.2.3. plek waar ervaringen binnen komen, thermometer voor je gevoel en beleving

1.1.2.3.1. Ik ben een gevoelig persoon, die veel nadenkt over allerlei zaken 'overthinking'. De dag nog eens overlopen kan me goed doen. Dit neem ik ook mee naar de klas, waardoor ik mezelf zie als een empathische juf die heel begaan is met de kinderen.

1.2. leraar vanuit je ziel

1.2.1. ziel als de kern van wie jij bent

1.2.2. je ziel maakt dat jij precies jij bent

1.2.3. ziel = identiteit, jouw authenticiteit / eigenheid en echtheid

1.2.4. je ziel is je adem, levensbron, kracht

1.2.5. inspiratie

1.2.5.1. in jou

1.2.5.1.1. voel je kracht en energie om dingen te doen / ziel = letterlijk je inspiratie / drive

1.2.5.2. buiten jou

1.2.5.2.1. verhaal, docent, liedje OF minder concreets -> een kracht, verbondenheid, ..

1.2.5.3. je ervaart dat je iets kunt betekenen

1.3. een bezielde leraar heeft een 'levensbeschouwing'

1.3.1. bezielde leraar IS iemand, staat ergens voor, identiteit zichtbaar

1.3.2. met unieke identiteit voor de klas -> inspirerend voorbeeld zijn

1.4. jouw levensbeschouwing / bezieling

1.4.1. hoe kijk jij tegen het leven aan

1.4.2. wat inspireert jou

1.4.3. betekenis geven aan gebeurtenissen

1.4.3.1. Door mijn stage in de kleuterklas ben ik op een muur gelopen in mijn lesgeven. Hierdoor heb ik bepaalde keuzes gemaakt en laten zien dat ik geen opgever ben en dat ik het echt wel kan! Deze gebeurtenissen hebben mij tot hier gebracht met meer zelfvertrouwen en een aangepaste visie op mezelf en het in de klas staan.

2. Wat is levensbeschouwing?

2.1. persoonlijke LVB als een 'verhaal'

2.1.1. bril / visie naar het leven, wat je belangrijk, zinvol, moeite waard vindt

2.1.1.1. Deze bril werd hard gevormd door mijn familie, waar ik vaak op terugval. Hoe ik naar het leven kijk, de dingen die ik belangrijk vind, ... Door deze opleiding, werd mij een nieuwe bril aangereikt. Telkens krijg ik nieuwe ideeën en inzichten over het belang van lesgeven en ik als leerkracht. Met deze zaken wordt weer extra rekening gehouden omdat dit nu een groot onderdeel in mijn leven is.

2.1.2. => verhaal waarin jij vertelt hoe je tegen het leven aankijkt

2.1.3. => geen harde feiten maar interpretatie

2.1.4. verhaal vertellen: slaagt dingen over, vergroot uit, soms details => selecteren, wegen, betekenis geven = lvb

2.1.5. levensbeschouwelijke ontw = proces van steeds opnieuw betekenis geven (levenslang)

2.2. persoonlijke LVB en levensvragen

2.2.1. verhaal als antwoord op levensvragen

2.2.2. levensvragen = vragen over het waarom vh bestaan, waar geen pasklare antwoorden op bestaan

2.2.2.1. universeel karakter - in alle tijden gesteld - overal ter wereld

2.2.2.2. geen eenduidig antwoord - eigen 'antwoord' - antwoord veranderd in de loop van je leven

2.2.3. op belangrijke momenten: moeilijke keuze, teleurstelling, verlies, relaties

2.3. Levensvragen en Bijbelverhalen

2.3.1. is er meer tussen hemel en aarde?

2.3.2. verhaal maken om iets aannemelijk te maken, soort antwoord te hebben, te begrijpen, rust en houvast zoeken

2.3.3. ze verklaren niet allen wat we niet begrijpen MAAR drukken visie uit op wat de moeite waard is, goed om te doen en belangrijk is in het leven

2.4. Levensvragen, Bijbelverhalen en Levensbeschouwingen

2.4.1. geïnstitutionaliseerde lvb -> met hoofdletter L

2.4.2. ook een verhaal maar niet persoonlijk verschillende mensen delen het => Levensbeschouwing / Lvb stromingen

2.4.2.1. samenhangend pakket Lvb stromingen > levende tradities met antwoorden op levensvragen (in de wet Geestelijke Stromingen)

3. Waarom is dit boek er?

3.1. veranderde visie op levensbeschouwelijk leren

3.1.1. nieuwe theorie en praktijken voor lvb leren -> recente inzichten over leren, sluit aan bij veranderende context van de lvb in de huidige samenleving

3.1.2. nieuwe didactiek: - iedereen ontwikkelt zich 'lvb' ongeacht context waarin ze opgroeien - lvb leren niet enkel op scholen met lvb signatuur - lvb leren niet enkel op vooral vormgeegven lessen

3.2. levensbeschouwelijk leren is meer dan lesgeven

3.2.1. meer nadruk op andere vakken waardoor geestelijke stromingen achteruit wordt geschoven -> maar lvb leren is belangrijk onderdeel van brede persoonlijke vorming ZOALS sociaal-emotionele ontw., burgerschap (voorbereiding op samenleving)

3.2.1.1. Ik begrijp de nieuwe kijk op de godsdienst en de godsdienstvakken. Veel gelovigen, en zeker onder de kinderen, zijn er niet meer. Wel vind ik, net zoals het hier wordt gezegd, dat dit belangrijk is voor de vorming van je eigen persoon. Het is niet slecht om eens echt na te denken, dit aan de hand van bv. een verhaal, liedje of gebeurtenis. Soms is het nodig om jezelf eens te leren kennen en tot nieuwe inzichten te komen. En ik denk dat dit vak een goede start is daarvoor.

3.2.2. geestelijke stromingen als vormingsgebied en niet als kennisgebied

3.2.3. niet enkel lessen > kdn leren evenveel van kringgesprekken, voorbeelden

3.2.4. niet 1 uur in de week, maar onderdeel van pedagogisch handelen van leerkracht

3.3. een leerkracht met bagage

3.3.1. eigen lvb doet er toe, samen met de lln op onderzoek gaan

3.3.2. zelf wat levensbeschouwelijke bagage hebben en ontwikkelen

3.3.3. wie ben je, kijken naar het leven -> eigen identiteit DOOR persoonlijke identiteit te verbinden aan visie en handelen als leerkracht -> professionele identiteit