Ik als godsdienstleraar

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Ik als godsdienstleraar создатель Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. Leraar met hart en ziel

1.1. levensbeschouwing (kleine letter)

1.1.1. Uitleg: Je levensbeschouwing is jouw hoogstpersoonlijke "kijk op het leven". Iedereen ontwikkelt een persoonlijke levensbeschouwing, door wat hij meemaakt en hoe hij daar betekenis aan geeft. In dat betekenis geven onderscheid je wat jou inspireert en wat je de moeite waard vindt.

1.1.2. Wat betekent dit voor mij? De persoon die mij enorm geïnspireerd heeft om aan BALOV te beginnen is Kristien Aubroeck. Vorig jaar tijdens RZL hing ik letterlijk aan haar lippen bij "godsdienst voor dummies". Ze heeft dat zo ge-wel-dig geven aan ons, dat ik in mezelf dacht; "Dat wil ik ook kunnen, zo'n straffe verhalen wil ik ook kunnen delen!". Kristien wilde me steeds overhalven om dit te doen en ze is er zeker en vast is geslaagd!

1.2. Leraar vanuit je ziel

1.2.1. Je ziel is de plek waar authenticiteit, ofwel je eigenheid en je echtheid, huist.

1.2.2. "Spirit" (Engels) = inspiratie, adem. Je ziel is als je adem: het is je levensbron, het is je kracht

1.2.3. Wat betekend dit voor mij? Leerkracht zijn is een beroep waar ik helemaal mezelf kan zijn. Het is echt iets waar ik voor leef. Ik doe het met hart en ziel.

1.3. Leraar vanuit je hart

1.3.1. Het gevoel dat je krijgt van leerkracht zijn

1.3.2. Wat betekend dit voor mij? Het gevoel dat ik kinderen iets kan bijleren is volgens mij zo goed. Je kan kinderen iets aanleren waar ze later iets mee kunnen doen of iets mee zijn.

2. Wat is levensbeschouwing?

2.1. Levensvragen

2.1.1. Uitleg: Ze hebben een universeel karakter (Mensen hebben zichzelf deze vragen in alle tijden gesteld. Mensen stellen zich deze vragen overal ter wereld.). Levensvragen zijn vragen waarop geen eenduidig antwoord bestaat (Iedereen vormt zijn eigen "antwoord" op deze vragen. Dat antwoord staat niet vast, maar verandert in de loop van je leven.)

2.2. Levensbeschouwelijke ontwikkeling

2.2.1. Uitleg: Levensbeschouwelijke ontwikkeling is het proces van steeds opnieuw betekenis geven aan de wereld om je heen. Deze ontwikkeling gaat je leven lang door, en je levensbeschouwing is dus nooit "af".

2.2.2. Wat betekend die voor mij? In de lagere school en in de middelbare school was is zeer ongeboeid over dit thema. Nu door vorig jaar RZL te krijge heeft die mijn menig helemaal veranderd. Ik heb het nu een andere betekenis gegeven

2.3. Levensbeschouwing (hoofdletter) en levensbeschouwelijke stromingen

2.3.1. Uitleg: Een Levensbeschouwing of "Levensbeschouwelijke stroming" is een min of meer samenhangend "pakket" van zowel verhalen, bronnen en ideeën als gebruiken, tradities en rituelen, die samen een "antwoord" vormen op levensvragen van mensen. Een Levensbeschouwing omvat gedeelde opvattingen over wat het leven de moeite waard maakt en hoe je zint kunt geven aan gebeurtenissen in je leven. Levensbeschouwelijke stromingen kun je zien als levende tradities met antwoorden op levensvragen. In de wet op het basisonderwijs worden Levensbeschouwelijke stromingen "Geestelijke stromingen" genoemd.

3. Waarom is dit boek er?

3.1. BESCHOUWEN --> BESCHOUWEN = JE DINGEN AFVRAGEN --> VRAGEN STELLEN

3.2. LEVEN --> LEVEN = VERHALEN BELEVEN --> VERHALEN VERTELLEN

3.3. Geestelijke stromingen

3.3.1. De term "Geestelijke Stromingen" is een begrip dat vooral in beleidspapieren en in de kerndoelen genoemd staat. De meeste leerkrachten weten dat ze op de basisschool "iets moeten met Geestelijke stromingen".

3.3.2. Mensen weten steeds minder en minder wat dit juist voorstelt

3.3.3. "Geestelijke Stromingen" = verplichte kennisgebied van de basisschool

3.3.4. Hieronder verstaan we "grote" Levensbeschouwelijke stromingen in de wereld: het christendom, jodendom, de islam, het hindoeïsme, boeddhisme en humanisme

3.3.5. De kennis van het vak NEUTRAAL behandelen

3.4. Didactiek gaat er ondermeer van uit dat:

3.4.1. Iedereen zich "levensbeschouwelijk" ontwikkelt, ongeacht de context waarin je bent opgegroeid

3.4.2. levensbeschouwelijk leren niet alleen gebeurt op scholen met een levensbeschouwelijk signatuur

3.4.3. Levensbeschouwelijk leren niet alleen gebeurt in vooraf vormgegeven lessen

3.5. Levenbeschouwelijk leren is een belangrijk onderdeel van de brede persoonlijke vorming van kinderen

3.6. Sociaal-emotionele ontwikkeling hangt nauw samen met levensbeschouwelijke identiteit

3.6.1. Wat betekend dit voor mij? Als ik mezelf droevig voel, dan staat mijn kijk op de wereld ook helemaal tegenover als ik gelukkig ben. Dus ik geloof er sterk in dat deze 2 elkaar beïnvloeden

3.7. Burgerschapsvorming

3.7.1. Kinderen leren om actief deel re nemen aan de democratische samenleving en op een respectvolle, kritische, open manier om te gaan met alle culturele en religieuze verschillen die ze daarin tegenkomen.

3.8. Verbinding van de ontwikkeling van je eigen professionele identiteit aan je rol als begeleider van de identiteit van kinderen