Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Ugeopgave 37 создатель Mind Map: Ugeopgave 37

1. Eksklusion/ekskluderende skole

1.1. Fratager nogen deres ret til at deltage

1.2. 2 kategorier af elever

1.2.1. De normale

1.2.1.1. Kan fungere tilfredsstillende

1.2.2. De specielle

1.2.2.1. Kan delvist eller helt ikke fungere tilfredstillende

1.3. 2 fundamentale undergrupper

1.3.1. eksklusion inden for skolens rammer

1.3.1.1. Normalundervisning

1.3.1.1.1. Skolens almene undervisningspraksis

1.3.1.2. Specialundervisning

1.3.1.2.1. Skiller sig ud fra den almene undervisning

1.3.2. eksklusion uden for skolens rammer

1.3.2.1. Undervisning på en anden institution

1.3.2.1.1. Svært fysisk/psykisk handicap

1.3.2.1.2. Psykiatrisk diagnose

1.3.2.1.3. Dårlige erfaring med eleven inden for egne rammer

1.3.2.2. Skolen eller PPR der godkender

2. Inklusion

2.1. oplevelse af at være en naturlig og lige del af fællesskabet

2.1.1. En del af institutionen

2.1.2. 2 typer

2.1.2.1. Social inklusion

2.1.2.1.1. Værdifuld del af fællesskabet

2.1.2.1.2. Eleven har venner og relationer

2.1.2.2. Faglig inklusion

2.1.2.2.1. Naturlig bidrager til faglige opgaver

2.2. Ophæver begreberne normal og speciel

2.2.1. Alle er unikke og specielle

2.2.1.1. Kan godt stadig være forskelle på kognitive, emotionelle, sociale og/eller adfærdsmæssige profiler

2.3. Naturlig del at eleven har et til undervisning

2.3.1. Fokus på hvordan deltagelse kan muliggøres

2.4. Kvalitativt og subjektivt fænomen

2.4.1. Menneskets oplevelse i fokus

2.4.1.1. Der hvor eleven oplever sig inkluderet, er eleven inkluderet

2.5. Gensidig tilpasning

3. Rummelighed

3.1. Fysisk rummelighed

3.1.1. God plads i forhold til elevtal

3.1.2. Oplevelse af at der er god plads

3.2. Institiunel rummelighed

3.2.1. Deltagelse af brugere med fra afvigende målgruppe

3.2.2. Specielle brugere gives adgang til at opholde sig med normale brugere

3.2.3. Opretholde samme praksis, men specielle elever må forsøge at tilpasse sig

3.2.4. Den rummelige klasse

3.2.4.1. Placerer specialelev blandt normale elever

3.2.4.2. Lige fod med fysisk integration

3.2.4.3. Ingen forandring af den normale praksis

3.3. Relationel rummelighed

3.3.1. Indstilling en person eller gruppe, kan have til anden person eller gruppe

3.3.2. "Plads til forskellighed"

3.4. Det er det ene der rummer det andet

3.4.1. Det er de almindelige, der rummer de specielle

3.4.2. Den der rummer vurderer altså sig selv mere normal

4. Integration

4.1. Forener det man allerede har med noget nyt (betyder urørt eller uskadt)

4.2. Funktionel Integration

4.2.1. Eleven modtager undervisning i et ekskluderet tilbud uden for skolens rammer

4.3. Fysisk integration

4.3.1. Eleven befinder sig i klassen med én aktivitet, mens resten laver noget andet

4.3.1.1. Handler primært om at have eleven i klassen, sekundært om læringsudbyttet

4.3.1.2. Sidestilles med at være rummet og ekskluderet inden for skolens rammer

4.4. Social integration

4.4.1. Eleven deltager både i undervisningen og socialt på skolen

4.4.1.1. Samarbejdsmæssig og venskabelig karakter

4.4.1.2. Minder meget om inkluderende tænkning

4.5. Formel integration

4.5.1. Eleven er indskrevet på skole, men kommer aldrig

4.5.1.1. "Kamufleret" misholdelse af skolepligten