Hvad har jeg med mig fra...

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Hvad har jeg med mig fra... создатель Mind Map: Hvad har jeg med mig fra...

1. Elevens læring og udvikling

1.1. Motivation

1.1.1. Indre og ydre motivation

1.1.2. Maslows behovspyramide

1.1.3. anerkendelse

1.1.3.1. Kristine Sort Jensen "Fra fejlfinding til anerkenelse"

1.1.4. Gunn Imsen

1.2. Differentiering

1.3. Os vs. dem (Gurppedynamikker)

1.3.1. Niels Holm Jensen

1.4. Humor

1.4.1. Martin Führ "Børns brug af humor"

1.5. Udviklingsstøttende relationer

1.5.1. Mentalisering

1.5.1.1. Karsten Mellon

1.6. Det private og det offentlige rum

1.7. Konflikthåndtering og mobning

1.8. Køn og identitet

1.8.1. Krøjer "Omsorgsfulde drenge og urolige piger"

1.9. Inklusion

1.9.1. Marginalisering

1.9.2. Legitim perifer deltagelse

1.9.3. Social Resiliens

1.10. Evaluering

1.10.1. Olga Dysthe

1.10.2. Formativ og summativ

1.11. Børns udvikling

1.11.1. Den økologiske udviklingsmodel, Bronfenbrenner

1.11.2. Løw og Skibsted "elevers læring og udvikling"

1.12. Medbestemmelse

1.13. Læringssteorier

1.13.1. Den kulturhistoriske skole

1.13.1.1. Vygotsky

1.13.2. Konstruktuvistisk

1.13.2.1. Piaget

1.13.3. Learning by doing

1.13.3.1. Dewey

1.13.4. Behavorisme

1.13.4.1. Skinner

1.13.5. psykodynamisk

1.13.5.1. Thomas Ziehe

1.13.6. Situeret læring

1.13.6.1. Laven og Wenger

1.14. Kommunikation

1.14.1. lego

1.14.2. Systemisk kommunikationsteori

1.14.3. Punktuering

1.15. Feedback

1.15.1. Feedback

1.15.2. Feedup

1.15.3. feedforward

2. Læreren i skolen

2.1. Planlægningsmodeller

2.1.1. SMTTE

2.1.2. Relationsmodellen

2.1.3. den didaktiske trekant

2.2. Klasserumsindretning

2.2.1. Ella Jørgensen - "fra scene til arena"

2.3. Klasseledelseskompetence

2.3.1. Lederstile

2.3.1.1. Demokratisk ledelse

2.3.1.2. Systemisk ledelse

2.3.1.3. Classroom management

2.3.2. Klasseledelse igennem tiden

2.3.3. klasseledelse berørt af forskellige arenaer

2.3.4. Magt og autoritet

2.4. Relationskompetence

2.5. Læring

2.5.1. James Nottingham "Nøglen til læring"

2.5.2. Vygotsky

2.5.2.1. Tilpasset læring

2.5.2.1.1. Elevens nærmeste udviklingszone

2.5.3. Knud Illeris

2.6. Forældresamarbejde

2.7. Læringsmålsstyret undervisning

3. Specialpædagogik

3.1. det bliver vi klogere på ;-)

4. Undervisning af tosprogede

4.1. Kulturmøder

4.1.1. kulturbegrebet

4.1.2. multikulturalisme

4.2. Intersprogsanalyse

4.3. Lærermiddelsanalyse

4.4. begreber

4.4.1. Institutionel etnocentrisme

4.4.1.1. Thomas Gitz-Johansen

4.4.2. Normalisering

4.4.2.1. Tobiassen, Mette Vedsgaard & andre

4.4.3. gråzoneord

4.5. Tekster

4.5.1. "Irak tur retur"

4.5.1.1. Nina Hauge

4.5.2. "What is in your Lunch Box Today?"

4.5.2.1. Martha Sif Karrebæk

4.5.3. "flersprogede elever i undervisningen"

4.5.4. Kom ind i sproget

4.6. Tosprogethed

4.6.1. Institutionel etnocentrisme

4.6.1.1. Thomas Gitz-Johansen

4.6.2. Integreret tosprogethed

4.6.2.1. Laursen & Holm

4.6.3. Simultan tosprogethed

4.6.4. Fuldkommen (eller fuldstændig) tosprogethed

4.6.5. Dobbelt halvsprogethed

4.6.6. Simultan tosprogethed

4.6.7. successiv tosprogethed

4.7. Karen Lunds 3 faser

4.7.1. Ordindsamlingsfasen

4.7.2. grammatiseringsfasen

4.7.3. sufistikeringsfasen

5. Praktik

5.1. Problemformuleringer

5.1.1. "Hvordan kan man gøre brug af synlige læringsmål i danskundervisningen, så målene kommer til at fremstå som en motivationsfaktor for alle i klassen?"

5.1.2. "Hvordan kan man i de praktisk-musiske fag danne en rammesætning, som fastholder og skaber elevernes opmærksomhed og motivation?"

5.1.3. "Hvilke undervisningstiltag kan man som lærer anvende i andetsprogsfaget dansk i 7. klasse, for at fastholde elevernes koncentration og dermed fremme deres læring"

5.1.4. "Hvordan skaber man undervisningsdeltagelse for inaktive elever i 6.B?"

6. Metoder

6.1. Observation

6.1.1. Det vurderende øje

6.2. Interview

6.3. logbog

7. KLM

7.1. etik

7.1.1. professionsetik

7.2. Demokrati

7.2.1. ligeværd

7.3. Skolen som institution

7.3.1. Løgstrup "Skolens formål"

7.4. Menneskerettigheder og værdihed

7.5. Offentlig vs. privat

7.6. Tænkere

7.6.1. Kant

7.6.1.1. "Det kategoriske imperativ"

7.6.1.2. Pligtetik

7.6.2. Løgstrup

7.6.2.1. Den etiske fordring

7.6.3. Klaus Prange

7.6.4. Platon

7.6.5. Sokrates

7.6.6. John Stuart Mill

7.6.7. Rousseau

7.6.8. Peter Kemp

7.6.8.1. "Skolen som verdensborgerlig dannelse"

7.6.9. Hal Kock

7.6.10. Alf Ross