Samenwerking binnen de Risk Unit

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Samenwerking binnen de Risk Unit создатель Mind Map: Samenwerking binnen de Risk Unit

1. Kaders en Capaciteit

1.1. Hoe gaan we om met te besteden uren?

1.2. Beleid aangaande minder declarabiliteit

1.3. Wie besluit er waaraan gewerkt wordt en door wie?

1.4. Commitment voor interne projecten?

1.4.1. Wanneer is het succesvol?

1.5. Stappenplan per project/projectplan

2. Focus

2.1. Thema Backlog

2.1.1. Beheerd vanuit / i.o.m. MT Risk Unit

2.1.1.1. Wat komt er op de lijst?

2.1.1.2. Prioriteit

2.1.2. Dit hoeft niet iemand van het MT te zijn (In mijnogen beter van niet, i.v.m. beschikbaarheid MT leden) [GS]

2.2. Vast item voor de Risk Unit Meetings (elke 2 maanden)

2.2.1. Bespreken prioritering

2.2.2. Draagvlak

2.2.3. Toewijzen verantwoordelijkheden

2.2.4. Presenteren resultaten thema's

2.3. Kick-off van nieuwe manier van samenwerken

2.4. Focus op enkele items / thema's

2.4.1. Niet te veel thema's te gelijk oppakken

2.4.2. Realistische planning

3. Digitale Samenwerking

3.1. Voortgang bijhouden in Teams

3.2. Scrumboards voor de backlogs

3.2.1. Algemene Backlog

3.2.2. Doorklikken op thema naar Thema Backlog

3.3. Vergaderen / overleggen ook via Skype / Teams

3.4. Verder uitwerken / uitleg over digitale samenwerking

4. Agile aanpak

4.1. Kort Cyclisch

4.2. Per thema een backlog

4.3. Evalueren aanpak / retrospective

4.4. Thema eigenaar / product owner (hoeft niet MT)

4.5. Scrum master gebruiken

4.5.1. Madelon / Matthijs ?

4.5.2. Uitwerken plannen

4.5.3. Kick-off nieuwe manier van samen werken

4.5.4. terugkerend evalueren

4.5.5. Scrum master binnen unit opleiden

5. Aanleiding

5.1. Te veel tegelijk opgepakt

5.2. Te weinig tijd beschikbaar

5.3. Er is tijd beschikbaar, maar die wordt niet gebruikt

5.3.1. Gebrek aan focus

5.3.2. Te weinig urgentie

5.4. Te weinig structuur in aanpak

5.5. Kennisdeling wordt onvoldoende gestructureerd / gefaciliteerd

6. Meer structuur aanbrengen

6.1. Updaten periodiek

6.1.1. Maandelijks of Wekelijks

6.2. Van Backlog naar Kraamkamer

6.2.1. Business value, value case,