GK 1 - pædagogisk idræt i naturen

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
GK 1 - pædagogisk idræt i naturen создатель Mind Map: GK 1 - pædagogisk idræt i naturen

1. Legeskabelon

1.1. Fokus på personlig og fysisk

2. 3 primærsanser

2.1. Vest-, kinæ-, taktilsansen

3. Målgruppe

3.1. Børnehavebørn - mellem

4. Dagtilbudslove

4.1. §1, §2, §7, §8 og §23

5. Rum og rammer: leg i naturen

6. Tanker bag vores valg af emne og målgruppe

7. Hvad har vi lært af forløbet?

8. Kropslig kulturformidler

9. De 3 læringsrum

9.1. Pædagogen - gå foran, bagved og ved siden af

10. Didatisk model

10.1. Relations model

11. Maurice M. Ponty

11.1. Mennesker oplever verden igennem kroppen

12. Undervisnings principper

12.1. deduktiv, rammestyring el. induktiv

13. Udviklings billeder

13.1. Børnene's udvikling og forudsætninger