Kreative Læringsmiljøer

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Kreative Læringsmiljøer создатель Mind Map: Kreative Læringsmiljøer

1. Rummet mellem Skole og Samfund

1.1. Skolen ind i kulturhuset eller omvendt

1.2. Udemiljøer - multifunktionalitet

1.3. Tættere på virkeligheden i undervisningen

2. Multifunktionalitet

2.1. Sambrug af lokaler med lokalsamfundet

2.2. Fleksibilitet i fællesområder

2.3. Fleksible møbler og mobile vægge

3. Pædagogik

3.1. Formidling

3.2. Fordybelse

3.3. Projektarbejde

4. Fysiske rammer

4.1. Faglokaler/fagområder

4.2. Basislokaler/basisområder

4.3. Brug af udearealer i undervisningen

4.4. PLC

4.5. SFO/Indskoling

4.6. Medarbejderfaciliteter

4.7. Klub

4.8. Garderober/opbevaring

5. Social/Kultur

5.1. Bruge hinandens gode erfaringer

5.2. Besøge hinandens mulighedsrum

5.3. Kulturprojekt/forandringen

6. Organisation

6.1. Selvstyrende teams

6.2. Samarbejde

7. Omverdenen/Lokalsamfundet

7.1. Eksterne ressourcer

7.2. Lokalmiljøer

8. Idræt/Bevægelse

8.1. Ude/inde

8.2. "løbe alfabetet"

8.3. Bevægelse mellem fag

9. Sociale Relationer

9.1. Mentorordning

10. Gode pausemiljøer

10.1. Sociale mødesteder ude/inde

11. Tværfaglighed

11.1. Praktisk/Faglig

12. Inklusionsbørn

12.1. Tryghed