Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
BICC создатель Mind Map: BICC

1. Excel

1.1. Momsredovisning

1.1.1. Carola och Ylva

1.1.2. Fil för total momsavstäming

1.1.3. Fil för avstämning per verifikation

1.2. SCB

1.2.1. Ylva

1.2.2. Räkenskapssammandrag som ska redovisas till SCB

1.2.3. Året år hårdkodat i powerquery, måste uppdateras varje år.

1.3. Leverantörsstatistik (finns numera i Hypergene)

1.4. Fastigheter

1.4.1. Lars R och Linus

1.4.2. Köp och sälj av fastigheter, läser från geosecma,

1.4.3. Lars och Linus har rättigheter via sina vanliga konton.

1.5. Folkbokföring

1.5.1. Henric Sv, Felicia

1.5.2. Har precis nyligen bytt datakälla

1.6. BUN

1.6.1. Martin

1.6.2. Elev- och föräldraenkät

1.6.2.1. Johan Klavins

1.6.2.2. Görs varje år

1.6.2.3. Data från Esmaker via manuell export och manuell import med PowerQuery

1.6.3. Resursfördelningsmodell

1.6.3.1. Martin (och Lotta)

1.6.3.2. Bara excel-formler (ingen databaskoppling)

1.6.4. Statistik till nämnd

1.6.4.1. Lotta

1.6.4.2. Plockar data från Infomentor (data finns i Hypergene också)

1.6.5. Personalschema

1.6.5.1. Lotta

1.6.5.2. Används för att sätta schema (ingen databaskoppling)

1.6.6. Flera enkla Excel-filer som läser data via PowerQuery mot Infomentor eller IST som ligger i Hypergene

1.6.6.1. Antal elever

1.6.6.2. Modersmål

1.6.6.3. Måluppfyllelse (finns nu i Hypergene)

1.6.6.4. Prognos elever 0-9

1.7. EDP

1.7.1. Lars och Helena

1.7.2. Förfallna kundfakturor

1.8. ÖSK projektuppföljning

1.8.1. Helena

1.8.2. Skriven i Python, de kör själva "python-exe-filen" med hjälp av en ladda-knapp i excel-dokumentet.

1.8.3. De lägger manuellt in sina projekt för att planera sin tid, bygger på uppskattad tid. Klickar sedan på ladda för att uppdatera diagram m.m.

2. Hypergene

2.1. Årsarbetare

2.1.1. Räknar ut hur mycket personer faktiskt har arbetat

2.1.2. Personalbudget läggs in manuellt

2.1.2.1. Excel (som gör om till Hypergene-tabell) av varje controller och läses in till Hypergene.

2.1.2.2. Matas sedan in med "Excel-import" (fungerar bara i IE) i "Inmatning - Budget heltidsarbetare" och "Inmatning - Årsarbetartyp"

2.1.2.3. Mer information finns under BICC-lösningar

2.2. Lägga till användare i hypergene

3. Medarbetarenkäten

3.1. Sandra / Anna

3.2. Hypergene

3.2.1. Alexander

3.2.2. Rapport i Hypergene

3.2.2.1. Dokumentation i Excel-fil under BICC

3.2.2.2. Det finns separat dokumentation om hur man gör en integration till Hypergene

3.3. Excel

3.3.1. Export

3.3.1.1. Används för export till Hypergene

3.3.1.2. Manuell städning/tvättning

3.3.1.3. Powerquery-städning manuellt

3.3.1.4. Läsa upp med Python, ingen städning där

3.3.2. Dimensioner Medarbetarenkät

3.3.2.1. Mappning av dimensnioner

3.3.2.1.1. Ansvar styr rättigheterna i Hypergene

4. PA attraktiv arbetsgivare

4.1. Jonas

5. RUS

5.1. Henrik Sv och Lars

5.2. Felicia

5.3. Chefers relaterat till verksamheters resultat

5.4. Koppling till Styrmodellen måste ändras när den ändras till webbaserad version

5.5. Kolada, ekonomi, styrmodell, chefslöner (finns detaljerad dokumentation)

5.6. Visas i Power BI desktop

5.7. Ligger i RUS under GruppArea

6. Styrmodell

7. Webb

7.1. Bokföringsorder

7.1.1. Länkas till från Hypergene för att se bokföringsorder

7.2. Kundfaktura

7.2.1. Länkas till från Hypergene för att se kundfaktura

8. SCB konkurser

8.1. Lars och Annelie

8.2. Läser från SCBs API, uppdateras en gång per vecka, script på hks-tasker

9. ÖSK tidsrapportering

9.1. Helena ÖSK

9.2. Används för att rapportera tid i Outlook för uppföljning av tidskostnad per ansvar och projekt

9.3. Från Outlook till Excel via databas

9.3.1. Exporteras manuellt av medarbetare till CSV-fil

9.3.2. Läser in CSV, städar och importerar till databas i Python

10. Energi

10.1. Rapport

10.1.1. Lars

10.1.1.1. kanske någon mer som ska kunna se?

10.1.1.1.1. ÖSK

10.1.1.1.2. Arvid

10.1.2. Uppdateras varje natt

10.1.2.1. Ligger på webbutvecklings-servern

10.1.3. Python

10.1.3.1. Läser från Eons-hemsida

10.1.3.2. Tvättar data

10.1.3.3. Läser in i databas

10.1.4. Ligger på GitHub

10.2. Drift Inrapportering

10.2.1. HP

10.2.2. Fylls i i en excel fil

10.2.3. Städas med c-sharp

10.2.4. En annan excel-fil för visualisering

11. Personal på karta

11.1. Henric SV och Lars

11.2. Vart bor folk som arbetar i olika verksamheter

11.3. Trend över antal anställda

11.4. Antal årsarbetare vs sysselsättningsgrad

11.5. Använder Hypergenes personaldata

11.6. Power BI

12. Barnkö på karta

12.1. Engångs labb i Power BI för att göra en film med vart det är mest kö.

12.2. Data finns i Hypergene

13. BUN

13.1. IST/Infomentor