Педагогічне спілкування

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Педагогічне спілкування создатель Mind Map: Педагогічне спілкування

1. функції

1.1. проективна

1.2. самопрезентаційна

1.3. інформаційна

1.4. мотиваційно-спонукальна

1.5. контактна

1.6. соціально-перцептивна

1.7. інтерактивна

1.8. емоційно-ціннісна

1.9. регулятивна

1.10. рефлективна

2. категорії

2.1. діяльність

2.2. взаємодія

2.3. взаємостосунки

2.4. суспільні стосунки

2.5. взаємооцінка

3. аксіоматичні чинники

3.1. інтенціональність

3.1.1. мета

3.1.2. специфічні мотиви

3.2. результативність

3.3. нормативність

4. етапи

4.1. прогностичний

4.2. "комунікативна атака"

4.3. керівництво спілкуванням

4.4. аналіз результатів спілкування

5. види

5.1. вербальне

5.1.1. слово

5.2. мануальне

5.2.1. жести

5.3. матеріальне

5.3.1. матеріальні речі

5.4. технічне

5.4.1. радіо

5.4.2. телебачення

5.4.3. телефон

5.5. біоенергетичне

6. стилі

6.1. авторитарний

6.2. ліберальний

6.3. демократичний

6.4. індивідуальний стиль

6.4.1. особистісно-м'який тип

6.4.2. формально-жорсткий тип

6.4.3. системно-цілісний тип

7. особистісні якості педагога

7.1. ставлення вчителя до дітей

7.1.1. активно-позитивне

7.1.2. пасивно-позитивне

7.1.3. ситуативно-негативне

7.1.4. стійке негативне

7.2. володіння організаторською технікою

8. комунікативна ситуація

9. типові моделі спілкування

9.1. Монблан

9.2. Китайська стіна

9.3. Локатор

9.4. Тетеря

9.5. Робот

9.6. Я сам

9.7. Гамлет

9.8. Друг