Den inkluderende skoles begreber

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Den inkluderende skoles begreber создатель Mind Map: Den inkluderende skoles begreber

1. Eksklusion Fratage nogen deres ret til af deltage. Den der ekskluderer bestemmer at nogen må være med og andre ikke må.

1.1. Eksklusion indenfor skolens rammer

1.1.1. Specialundervisning Fratager elevens mulighed for normalundervisning. Undervises et andet sted, nyt miljø. Fratages fagligt og socialt fællesskab

1.1.2. Normal undervisning

1.2. Eksklusionen udenfor skolens rammer. Undervises på en anden institution. Hjemmeskolen anser det for udelukket at eleven passer ind.

1.2.1. Psykiatrisk diagnose

1.2.2. Dårlige erfaringer med eleven. Bestemmes af skolen selv eller PPR

1.2.3. Svært fysisk eller psykisk handicap

2. Inklusion At være en naturlig og værdifuld deltager i et fællesskab. Alle betrages som unikke og ingen mere speciel end andre.

2.1. Social inklusion

2.1.1. Eleven oplever sig som en del af de person-relationelle fællesskab (eleven har venner).

2.2. Faglig inklusion

2.2.1. Eleven oplever sig som en bidragsyder til de opgaver, der stilles.

3. Rummelighed Det normale rummer det specielle

3.1. Fysisk rummelighed

3.1.1. Et objekt A er så stort at det kan rumme B uden at gå i stykker. A rummer B. F.eks. en stor skole med masser af plads

3.2. Institutionel rummelighed

3.2.1. Institutionen tillader deltagelse af brugere uden for egen målgruppe

3.2.1.1. Specielt De specielle får lov at være blandt de normale. De specielle må tilpasse sig institutionen.

3.2.1.1.1. Den rummelige klasse, en speciel elev placeres i en normal klasse uden at ændre praksis. Hvis eleven ikke deltager på lige for = fysisk integration

3.2.1.2. Normalt

3.3. Relationel rummelighed

3.3.1. Plads til forskellighed uden at parterne forandre sige holdnings- eller handlingsmæssigt, fordi de er i kontakt med hinanden.

4. Integration Forener det man kender med noget nyt uden at ødelægge det man allerede har

4.1. Social integration

4.1.1. Eleven deltager både i undervisningen og sociale fællesskab. Samarbejds- og venskabelige relationer.

4.2. Fysik integration

4.2.1. Eleven er placeret sammen med sine klassekammerater, men laver en anden aktivitet. Fokus på, hvor eleven er og ikke hvad der laves. =Rummelighed

4.3. Formel integration

4.3.1. Eleven er indskrevet på skolen, men kommer der aldrig. =kamufleret misligholdelse af skolepligten

4.4. Funktionel integration

4.4.1. Eleven er ikke elev på den skole, hvor eleven er indskrevet, men anvender faciliteter med egen lærer. Ingen kontakt med andre. =Ekskluderet uden for skolens rammer