Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
A LÍRICA создатель Mind Map: A LÍRICA

1. 1. Lírica

1.1. 1. A lírica coma xénero literario

1.1.1. Emocións e sentimentos expresados dende unha óptica subxectiva e intimista.

1.1.2. Composicións poéticas con influencia musical

1.1.2.1. Bailada

1.1.2.1.1. Bailare

1.1.2.2. Oda

1.1.2.2.1. Odé (Canción)

1.1.2.3. Salmo

1.1.2.3.1. Psalmus (música de arpa)

1.2. 2. Subxéneros líricos

1.2.1. Égloga

1.2.1.1. Significado

1.2.1.1.1. Extracto, peza escollida

1.2.1.2. LOCUS AMOENUS

1.2.1.2.1. Pastores e idealización da natureza

1.2.1.3. Tipos

1.2.1.3.1. Poema monódico

1.2.1.3.2. Dual

1.2.1.4. Autores

1.2.1.4.1. Época romana

1.2.1.4.2. Época posterior

1.2.2. Elexía

1.2.2.1. Poema con metro elexíaco

1.2.2.1.1. Alterna o verso hexámetro e pentámetro

1.2.2.2. Grecia

1.2.2.2.1. Carácter político e económico

1.2.2.3. Roma

1.2.2.3.1. Amor, vida e morte

1.2.2.4. Autores

1.2.2.4.1. Catulo

1.2.2.4.2. Tíbulo

1.2.2.4.3. Propercio

1.2.2.4.4. Ovidio

1.2.2.5. Temas

1.2.2.5.1. Erotismo, amor e sensualidade

1.2.3. Epigrama

1.2.3.1. Inscripción en verso "escribir encima"

1.2.3.1.1. Expresión de sentimentos e emocións inxeniosamente

1.2.3.2. Grecia clásica

1.2.3.2.1. Escritos nos exvotos ou epitafios

1.2.3.3. Roma

1.2.3.3.1. Catulo I a.C.

1.2.3.3.2. Marcial

1.2.3.4. Ilustración

1.2.3.4.1. León de Aroyal

1.2.3.4.2. XVIII

1.2.3.5. Marcial

1.2.3.5.1. Biografía

1.2.3.5.2. Obra

1.2.4. Oda

1.2.4.1. Composición de ton elevado, cantada, que recolle unha reflexión do poeta

1.2.4.1.1. Poema coa intención de ser cantado

1.2.4.2. Tipos

1.2.4.2.1. Corales

1.2.4.2.2. Monodias

1.2.4.3. Autores

1.2.4.3.1. Grecia

1.2.4.3.2. Roma

1.2.4.3.3. Posteriores

2. 2. Primeiras manifestacións

2.1. 1. Precedentes

2.1.1. Carmen Saliorum

2.1.1.1. Os sacerdotes saltadores de Marte

2.1.2. Carmen fratrum Arvalium

2.1.2.1. Sacerdotes da divinidade agrícola

2.1.3. Himno dos Salios

2.2. 2. Carmen fratrum Arvalium

2.2.1. Fratres Arvales

2.2.1.1. 12 sacerdotes consagrados ao culto da Dea Dia

2.2.1.2. A parella que acolleu a Rómulo e Remo tivo 12 fillos

2.2.1.2.1. Co falecemento dun deles Rómulo subtituíuno (creándose os Fratres Arvales)

2.2.1.3. Augusto formou parte deles

2.2.1.4. Fin nos últimos anos da República

2.3. 3. Carmen saliorum

2.3.1. Saliares ou Salios

2.3.1.1. Sacerdotes de Marte na antigua Roma

2.3.1.2. 12 aristócratas onde o día da divinidade cantaban o Carmen Saliare

2.3.1.2.1. O seu obxectivo era manter a Roma salva

2.4. 4. Quinto Lutacio Catulo

2.4.1. Na Grecia do século IV a.C.

2.4.1.1. Cidadáns pouco comprometidos co Estado

2.4.1.1.1. Focalización na vida privada

2.4.2. Rexeitamento dos longos poemas épicos

2.4.3. Cando en Roma se empeza a facer literatura, a poesía grega era xa un divertimento de élites, afastada da súa función social.

2.4.3.1. Influencia da estética alexandrina

3. 3. A lírica no século I a.C.

3.1. 1. O status social do poeta

3.1.1. Clases sociais elevadas e sólidas

3.2. 2. Función

3.2.1. Obras creadas para un público culto

3.2.2. Lírica elitista

3.2.3. O poeta xa non é a voz do pobo

3.2.4. Afastamento entre poetas e cidadáns

3.2.5. Movemento neotérico

3.2.5.1. Admiración por

3.2.5.1.1. Alexandrinos

3.2.5.1.2. Eolos

3.3. 3. Os neotéricos

3.3.1. Poetae novi

3.3.1.1. Denominados así por Cicerón de maneira despectiva

3.3.1.2. Só conservamos escritos de Catulo (84-54 a.C.)

3.3.1.3. Outros poetas

3.3.1.3.1. Calvo

3.3.1.3.2. Cinna

3.3.1.3.3. Bibáculo

3.3.1.3.4. Cornificio

3.3.1.4. Influídos polo grego Calímaco

3.3.1.4.1. A partir de Catulo xa non se identifica aos un metro con temáticas específicas

3.3.2. Móvense na esfera do OTIUM e da literatura como divertimento.

3.3.3. Catulo

3.3.3.1. VIR LEPIDUS

3.3.3.2. AMICTITIA

3.3.3.3. URBANITAS

4. 4. Catulo

4.1. 1. Catulo na lírica

4.1.1. Adopta dos gregos a elexía e o epigrama

4.1.2. Fusión das dúas poesías gregas

4.1.2.1. Lírica de Safo e Anacreonte

4.1.2.2. Alexandrinos Calímaco e Filodemo

4.2. 2. Biografía

4.2.1. Nado en Verona no 87 a.C.

4.2.2. Vivir durante a ditaura de Sila

4.2.3. Sentimento amoroso cara a Lesbia

4.2.3.1. Chamada realmente Clodia (irmá de Clodio)

4.2.3.1.1. Inimigo de Cicerón

4.2.4. Ruptura amorosa de Lesbia

4.3. 3. Obra

4.3.1. 116 poemas satíricos, amorosos e epigramas

4.3.1.1. Clasificados en

4.3.1.1.1. Poemas mitolóxicos eruditos

4.3.1.1.2. Poemas satíricos e epigramas

4.3.1.1.3. Poemas líricos puros

5. 5. Poesía e sociedade augústeas

5.1. 1. Espazo histórico

5.1.1. Cronoloxía

5.1.1.1. Fin da República e inicios do Imperio

5.1.2. Tres etapas

5.1.2.1. Período triunviral

5.1.2.1.1. 43 a.C.

5.1.2.2. Prrimeiro periodo augústeo

5.1.2.2.1. 27 a.C.

5.1.2.3. Terceiro cambio

5.1.2.3.1. 20 a.C.

5.2. 2. Os poetas e a sociedade

5.2.1. Visión grega clásica da poesía

5.2.2. Educación moral

5.2.3. Renuncia ao escepticismo

5.2.4. Compromiso coa sociedade

5.3. 3. Os poetas e os patróns

5.3.1. Poetas axudados por un gran home

5.3.1.1. Publicidade

5.3.1.2. Recitationes

5.3.2. Primeiro periodo augústeo

5.3.2.1. Mecenas

5.3.2.1.1. Amistade con Virxilio e Horacio

5.3.2.2. Hoxe en día o seu nome asóciase á persoa que participa as actividades artísticas

5.3.3. Segundo periodo augústeo

5.3.3.1. Os poetas dependen xa directamente do emperador

6. 6. Horacio (65-8 a.C.)

6.1. 1. Introdución

6.1.1. Biografía

6.1.1.1. Familia de libertos

6.1.1.2. Educación en Roma e Atenas

6.1.1.3. Batalla de Filipos de parte de Bruto e Casio

6.1.1.4. Amigo de Virxilio

6.1.1.5. Padroado de Mecenas e o goberno

6.1.1.5.1. Propaganda política

6.2. 2. Horacio a través do período imperial

6.2.1. Período triunviral

6.2.1.1. Épodos

6.2.1.1.1. Expresión con tono de pesimismo da intimidade do poeta

6.2.1.2. Sátiras

6.2.2. Renovación e innovación do poeta

6.2.2.1. Odas

6.3. 3. Contribución a lírica

6.3.1. Primeiro en facer lírica en Latín

6.3.1.1. Métrica eólica

6.3.2. Odas (I,II,III)

6.3.2.1. Papel dun Alceo

6.3.2.1.1. Compromiso

6.3.2.2. Temas

6.3.2.2.1. Patriotismo

6.3.2.2.2. Amor e viño

6.3.2.3. Supera ao círculo de Catulo

6.3.2.4. Poesía fría, intelectual e cerebral

6.3.2.5. Pensamento do autor

6.3.2.5.1. Epicureísmo

6.3.2.5.2. Aurea mediocritas

6.4. 4. Temas

6.4.1. Principais temas do poeta do viño e do amor

6.4.1.1. Amor

6.4.1.1.1. Afastamento de Catulo

6.4.1.2. Amizade, himnos e banquetes

6.4.1.3. Política e filosofía

6.4.1.4. Poesía pública parecida á de Virxilio

6.4.2. Métrica

6.4.2.1. Musicalidade e rítmico

6.5. 5. Obra lírica de Horacio

6.5.1. Odas

6.5.1.1. Carmina

6.5.1.1.1. Ton solemne e severo

6.5.1.1.2. Sentimentos persoais, cotiás, exaltación patriótica, epicureísmo e mitoloxía.

6.5.1.1.3. Reflexións sobre tópicos

6.5.2. Épodos

6.5.2.1. Inspirados na lírica grega

6.5.2.1.1. Beatus ille

6.5.2.2. Vinculado ao xénero da Sátira

7. 7. Tópicos literarios

7.1. Asuntos comúns tomados da literatura clásica que axudan a expresar o tema principal da composición

7.1.1. Ab ovo usque ad mala

7.1.1.1. Comezo dunha historia dende o principio

7.1.2. In media res/ In extrema res

7.1.2.1. Coa acción xa comezada

7.1.3. Aurea mediocritas

7.1.3.1. A dourada medianía

7.1.3.1.1. Ideal da vida sendo feliz co necesario

7.1.4. Beatus ille

7.1.4.1. Ditoso aquel

7.1.5. Carpe diem

7.1.6. Dulce et decorum est pro patria mori

7.1.6.1. É doce e honroso morrer pola patria

7.1.7. Ehey fugaces labuntur anni

7.1.7.1. Paso rápido dos anos

7.1.8. Exegi monumentum aere perennius

7.1.8.1. Levantei un monumento máis duradeiro que o bronce

7.1.9. Graecia capta ferum victorem cepit et artes intullit agresti Latio

7.1.9.1. Referencia a un proceso de impregnación cultural dos romanos fronte a romanización de Grecia

7.1.10. Non omnis moriar

7.1.10.1. Non morrerei de todo

7.1.10.1.1. Inmortalidade das obras

7.1.11. Nunc est bibendum

7.1.12. Odi profanum vulgus et arceo

7.1.12.1. Desprezo cara as persoas incultas

7.1.13. Parturient montes, nascetur ridiculus mus

7.1.13.1. Parirán os montes e nacerá un ridículo rato

7.1.13.1.1. Ter expectación e que o resultado final sexa un desastre

7.1.14. Rara avis

7.1.15. Ut pictura poesis