Antidepressiva

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
Antidepressiva создатель Mind Map: Antidepressiva

1. TCA

1.1. Tertaire Amines

1.1.1. 1.Amitriptyliine

1.1.2. 2.Dosulepine

1.1.3. 3.Doxepine

1.1.4. 4.Trimipramine

1.1.5. 5.Clomipramine

1.1.6. 6.Imipramine

1.2. Secundaire Amines

1.2.1. Nortriptyline

1.2.1.1. minder sederend

1.3. Indicaties

1.3.1. Depressie

1.3.2. Paniekstoornis

1.3.2.1. 5 en 6

1.3.3. Obsessive compulsieve stoornis

1.3.3.1. 5

1.3.4. Enuresis nocturna kinderen >6jr

1.3.4.1. 1 en 6

1.3.5. Chronische pijn

1.3.5.1. 1 met hoge dosis

1.3.6. Migraine

1.4. Nevenwerkingen

1.4.1. Anticholinerg : drog mond, urine retentie , constipatie ->perifeiere +cogn stoornis->central OUDEREN!!

1.4.2. Antihistaminerg ; sedatie

1.4.3. Antinoradrnerg BD daling OUDEREN!!!-> voorkeur ; nortriptyline

1.4.4. Hartgeleidingstoornis

1.5. Contraindicatie

1.5.1. Recent myocardinfarct !!!

1.5.2. Hartritmestoornis, Angina pectoris, Hartfalen, N.Kamerhoek glaucoom

1.5.3. Prostaathyperplasie

1.5.4. Epilpsie en Bipolaire stoornis zonder stemstabilisator

1.6. Interacties

1.6.1. CYP2D6 remmers

1.6.2. Cimitidine

1.6.3. CYP3A4 inductor: St JAnskruid

1.6.4. MAO Remmer; NIET GEIJKTIJDIG!

1.6.5. Sympathicomimmetica

1.6.5.1. Direct werkend ; effect verhoogt

1.6.5.2. indirect werkend; Respond minder

1.6.6. Clonidine

1.6.7. Cholinestraseremmers met central werking

1.6.8. Pilocarpine

1.6.9. Alcohol

2. Niet TCA

2.1. SRI

2.1.1. SSRI selectief

2.1.1.1. Fluoxetine , paroxetine, Fluvoxamine, sertraline, Citalopram->klassiek

2.1.1.2. Venlafaxine (lage dosis)

2.1.1.2.1. behandeling van opvliegers

2.1.1.2.2. Norad en serotonine heropnameremmer

2.1.1.3. Dapoxetine

2.1.1.4. Indicaties

2.1.1.4.1. Depressie, Paniek stoornis, sociale fobie, obsess compulsive st., Ernstig premenstruel synd, Boulimia nerosa

2.1.1.5. Nevenwerkingen beter verdagbaar dan TCA

2.1.1.5.1. Werkzaamheid

2.1.1.5.2. Spijsvert stoornis

2.1.1.5.3. seksuel disfunctie

2.1.1.5.4. slaaploosheid

2.1.1.5.5. Hoofdpijn

2.1.1.5.6. BLOEDINGEN!!! CAVE NSAIDS/MAAGPROTECTIE nodig

2.1.1.6. Combineren met mirtazapine geeft minder NW en synergetisch effect

2.1.1.7. Contraindicaties

2.1.1.7.1. Extrapiramidale verschijnslen PARKINSON

2.1.1.7.2. Gynaecomastie

2.1.1.7.3. Serotoninesyndroom in hoge dodsiss SSRI vooral cminatie met MAOI

2.1.1.7.4. Hyponateremie

2.1.1.7.5. (ES)citalopram QT VErlengeing

2.1.1.7.6. Bipolaire stoornis zonder stemstabilisator en epilepsie

2.1.1.8. Interacties

2.1.1.8.1. MAOI

2.1.1.8.2. NSAIDS

2.1.1.8.3. Thiaziden

2.1.1.8.4. Pimozide

2.1.1.8.5. Citalopram

2.1.1.8.6. CYPez remmimg kijk tabel bv met Tamoxifen CypD2D6 geen paoxetine en fluoxetine

2.1.1.8.7. St Jansruikd

2.1.2. Niet Selectief SRI

2.1.2.1. Venlafaxine in hoge dosis

2.1.2.1.1. NW Bloeddruk toename <->SSRI indien > 200mg/ gdg-->BD laten volgen

2.1.2.2. Duloxetine

2.1.2.2.1. perifiere diabestische neuropathie!!

2.1.2.2.2. NW serotonerig, misselijkheid,braken diarre, slaaploosheid, agitatie,Gw toename,duizeligheid

2.1.2.2.3. Interacties: MAOI--Serotoninesynd , Cyp1A2 remmer, geen fluvoxamine, ciprofloxacine. en met NSAIDS

2.1.2.3. Burpropion; sterk CYP2D6 remmer

2.1.2.3.1. zyban : nicotinetherapie

2.1.2.3.2. wellbutrin; depressie

2.1.2.3.3. NW serotonige

2.2. Overige

2.2.1. MAOI

2.2.1.1. Niet slectief en irreversibel

2.2.1.1.1. Fenelzine

2.2.1.2. Reversibel

2.2.1.2.1. Moclobemide

2.2.2. Agomelatine

2.2.2.1. melatoninreceptor agonist (verbetert slaap) + 5HT 2 receptor antagon(vehoogt DA en NA transmissie) ,geen inhibitie van heropname ,verhoogt NA en DA afgifte DUS ANTIDEPRESSIEF

2.2.2.2. geen eerste keuze , majeure dep stoornissen

2.2.2.3. NW leveschade !!controle nodig voor > 75 jr, maagstoornis, Hfd pijn, duizel, slaapstornis

2.2.2.4. Interactie met alcohol en CYP1A2 remmers

2.2.3. Trazodon SARI

2.2.3.1. lage dosis 50-100 mg/dg slaapmiddeldr blokkade 5HT2A en H1 en alf1 , hogedosis 200mg-300 /dg antidepressie dr blokkade sert serotonin transporter

2.2.3.2. NW slaaperigheid, ortho hypo

2.2.3.3. interacties: MAOI ts tijd 2 weken(moclobemide 2dgn) , NSAIDS, CYP2D6 remmers( fluoxetine, paroxetine, ritonavir)

2.2.4. Mirtazapine

2.2.4.1. tertracyclische AD

2.2.4.2. blokkering a2 receptoren en 5HT neuronen /Antagonism5HT2 en 5HT3/H1 antihistaminica

2.2.4.3. geen Anticholinerg werking

2.2.4.4. NW; slapergheid, gewicht toe, orth hypo,agranulocytiose

2.2.4.5. niet als slaapmiddel

2.2.4.6. Interactie: Clonidine (alfa 2 receptor) en fluvoxamine CYP2d6 remmer

2.2.5. Reboxetine

2.2.5.1. slectief noradrenaline

2.2.5.2. Anticholinerg NW