Actief en interactief leesonderwijs

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Actief en interactief leesonderwijs por Mind Map: Actief en interactief leesonderwijs

1. Check-in-duo's

1.1. Wat?: Elke leerling vergelijkt zijn antwoord met dat van een medeleerling en ze discussiëren over het juiste antwoord.

1.2. Waarom?: Deze werkvorm is zeer geschikt als je als docent snel de antwoorden wilt controleren op vragen waarbij maar één antwoord goed is.

1.3. Werkwijze?: Stap 1: opdracht individueel maken. Stap 2: antwoorden vergelijken met andere leerling. Stap 3: klassikaal de vragen beantwoorden waarover binnen de duo's geen overeenstemming bereikt is.

2. Denken-delen-uitwisselen

2.1. Waarom?: Om na te gaan wat de leerlingen al weten van een onderwerp of om te controleren of de uitleg begrepen is.

2.2. Werkwijze?

2.2.1. Stap 1: Denken. De leerkracht stelt een vraag en vraagt iedereen erover na te denken (minimum 10 seconden). De leerlingen kunnen eventueel hun antwoorden kort noteren.

2.2.2. Stap 2: Delen. In duo's overleggen de leerlingen over het juiste antwoord en ze krijgen de mogelijkheid hun antwoord bij te stellen.

2.2.3. Stap 3: Uitwisselen. De leerkracht wijst willekeurig leerlingen aan om antwoord te geven. Er wordt niet onmiddellijk inhoudelijk commentaar gegeven, maar de vraag wordt doorgespeeld aan andere leerlingen.

3. Expertwerkvorm

3.1. Wat?: Leerlingen worden experts en delen hun kennis met de rest van de klas.

3.2. Waarom?: Deze werkvorm is zeer geschikt als er veel informatie moet worden verwerkt en er een behoorlijk ingewikkelde opdracht is gegeven.

3.3. Werkwijze?: Stap 1: De leerkracht stelt een centrale vraag. of legt een complexe opdracht uit. De leerkracht verdeelt deze complexe opdracht in verschillende deelvragen/opdrachten en geeft elk groepje van de klas een eigen opdracht/vraag. Stap 2: De individuele leden van elke groep beantwoorden hun eigen deelopdracht. Zij zijn nu de expert voor dat deel van de opdracht binnen hun groep. Stap 3: De expert presenteert nu zijn kennis aan de andere leden van de groep. Dit herhaalt zich voor de andere experts. Hierna is de hele groep expert geworden voor de gehele opdracht. De leerkracht controleert door willekeurige leden van verschillende groepen vragen te stellen.