Matematik i studieretningsklasser fra uge 45 - 2017

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Matematik i studieretningsklasser fra uge 45 - 2017 por Mind Map: Matematik i studieretningsklasser fra uge 45 - 2017

1. Kernestof

1.1. "regning"

1.1.1. regningsarternes hierarki

1.1.2. reduktion

1.1.3. faktorisering

1.1.4. regler for regning med potenser og rødder

1.1.5. logaritmer

1.1.6. numerisk værdi

1.1.7. forholds- og procentregning

1.1.8. overslagsregning

1.1.9. proportionalitet

1.1.9.1. ligefrem

1.1.9.2. omvendt

1.2. ligningsløsning

1.2.1. analytisk

1.2.2. grafisk

1.2.3. ved hjælp af it

1.3. grundlæggende klassisk geometri og trigonometri (Link til forum-spm om rækkefølge)

1.3.1. forholdsberegninger i ligedannede trekanter

1.3.2. beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter,

1.3.3. bestemmelse af areal af plane figurer

1.3.4. bestemmelse af volumen og overfladeareal af rumlige figurer

1.4. analytisk plangeometri

1.4.1. punkt

1.4.2. linje

1.4.3. parabel

1.4.4. cirkel

1.4.5. skæring

1.4.6. afstande

1.5. funktionsbegrebet

1.5.1. definitions- og værdimængde

1.5.2. fortegnsvariation

1.5.2.1. Nulpunkter

1.5.3. monotoniforhold

1.5.3.1. Lokale, globale ekstrema

1.5.4. beskrivelse ud fra en grafisk repræsentation

1.5.4.1. Jans “Sig en graf”-aktivitet

1.5.5. Repræsentationsformer

1.5.5.1. Tabel

1.5.5.2. Mængderelation

1.5.5.3. Graf

1.5.5.4. Forskrift

1.5.5.5. Beskrivelse (ord)

1.6. karakteristiske egenskaber ved funktioner

1.6.1. lineære funktioner

1.6.2. polynomier

1.6.3. eksponential- og logaritmefunktioner

1.6.4. potensfunktioner

1.6.5. trigonometriske funktioner

1.6.6. sammensatte funktioner

1.6.7. stykkevist definerede funktioner

1.6.8. bestemmelse af forskrift

1.7. anvendelse af regression til bestemmelse af funktionsforskrifter, der beskriver et givet datasæt

1.8. dataanalyse

1.8.1. beskrivende statistik

1.8.2. grafisk præsentation af data

1.9. diskret matematik

1.9.1. talfølger

1.9.2. rekursive følger

1.9.3. diskrete modeller

2. Supplerende stof

3. Pædagogiske greb til at ryste de nye klasser sammen socialt og fagligt

3.1. Svar-bazar

3.1.1. Klassisk geometri

3.1.2. Trigonometri

3.1.3. Monotone funktioner

3.1.4. Analytisk geometri

3.1.5. Bevis, opbygning og eksempler

3.2. Tavlegrupper

3.2.1. Samme mulige emner

4. Toning til studieretning

4.1. 2 Mat/fys klasser (1a1 BSB og 1a2 MBEN)

4.2. 1 Bio/mat klasse (1b MBEN)

4.3. 1 Biotek klasse, hvor halvdelen af eleverne har Biotek/Mat og den anden halvdel har Biotek/idræt (1be LBR)

4.4. 1 Mat/Ke klasse (1c HB?)

4.5. 2 Mat/prog klasser (1d1 JASH og 1d2 HB?)

4.6. B: Tek/De (1h1 TF/JEHA og 1h2 BSB)

5. Opstart i klasserne (plan for uge 45 og 46)

5.1. 1a1 (BSB)

5.2. 1a2 (MBEN)

5.3. 1b (MBEN)

5.4. 1be (LBR)

5.5. 1c (HB? UJ?)

5.6. 1 d1 (JASH)

5.7. 1d2 (HB? UJ?)

5.8. 1h1 (TF/JEHA)

5.9. 1h2 (BSB)