hervormingen "ons geld" m.b.t. het huidige systeem van geldscheppen

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
hervormingen "ons geld" m.b.t. het huidige systeem van geldscheppen por Mind Map: hervormingen "ons geld" m.b.t. het huidige systeem van geldscheppen

1. nieuw gecreëerd geld schuldeloos in de omloop

1.1. na hervorming

1.1.1. besluit geld hoeveelheid te vergroten

1.1.1.1. GSC machtigt de centrale bank om het banksaldo van de regering te verhogen. Er word dus geld gecreëerd.

1.1.1.1.1. Schuldvrij

1.1.1.1.2. Minder transactie kosten omdat er giraal geld ontstaat. Dit zorgt voor minder transactie kosten dan bij het maken van munten & biljetten (chiraal).

1.1.1.1.3. Zal worden toegevoegd aan belastinginkomsten

2. geldschepping door controleerbaar en transparant orgaan

2.1. Nu

2.1.1. door Banken

2.1.1.1. Banken creëren bankdeposito's door het verstrekken van leningen

2.1.1.1.1. kunnen worden gebruikt als geld

2.2. na hervorming

2.2.1. door een "geldscheppingscommittée" (GSC) van DNB

2.2.1.1. Volledig afgeschermd van politiek

2.2.1.1.1. geen machtsmisbruik voor politieke doeleinden

3. geen geldcreaties door commerciële banken

3.1. Nu

3.1.1. Banken creëren bankdeposito's door het verstrekken van leningen

3.1.1.1. Kunnen worden gebruikt als geld

3.2. na hervorming

3.2.1. Deposito's op bankbalansen omzetten naar rekening bij DNB

3.2.2. Omzetten depositos: van schuldbekentis, naar digitaal equivalent van contant geld aan klant

3.2.2.1. Nieuwe definitie/regels nodig voor "digitaal geld"

4. alleen geldcreatie bij lage inflatie

4.1. nu

4.1.1. door Monetair beleid

4.2. na hervorming

4.2.1. geldscheppingsbeleid afstemmen op inflatiedoelstellingen regering, door GSC

4.2.1.1. GSC zal minder snel geldhoeveelheid laten toenemen.

5. nieuw gecreëerd geld komt via de reële economie in omloop

5.1. na hervorming

5.1.1. verhoging overheidsuitgaven

5.1.1.1. geld word uitgegeven aan: zorg, milieu, openbaar vervoer, onderwijs etc.

5.1.1.1.1. werkt nivellerend omdat ook burgers met een lager inkomen hetzelfde goede: onderwijs, zorg, etc. krijgen

5.1.2. afbetaling staatsschuld

5.1.2.1. Minder rente te betalen over staatschuld

5.1.2.1.1. Er hoeft minder te worden bezuinigd

5.1.2.2. Nadeel: de particuliere schuld is groter dan de staatsschuld

5.1.2.2.1. Het geld dat word gebruikt voor afbetaling van de staatsschuld kan beter direct aan de burgers gegeven worden.

5.1.3. verlaging belasting

5.1.3.1. Bedrijven hoeven belasting niet door te berekenen in prijzen

5.1.3.1.1. burgers besteden meer

5.1.3.2. Burgers hebben meer te geld te besteden

5.1.4. burgersdivident

5.1.4.1. Burger geeft het uit

5.1.4.1.1. geld word door consumpties verspreid in economie