ПРАВОЗНАВСТВО

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
ПРАВОЗНАВСТВО por Mind Map: ПРАВОЗНАВСТВО

1. Модуль 2. Приватне право України

1.1. Цивільне право України

1.1.1. джерело

1.1.1.1. Цивільний кодекс України

1.1.2. договірне право

1.1.2.1. договір купівлі-продажу

1.1.2.2. договір міни

1.1.2.3. договір дарування

1.1.2.4. договір позички

1.1.2.5. договір довічного утримання

1.1.2.6. тощо

1.1.3. право власності

1.1.3.1. зміст

1.1.3.1.1. право володіння

1.1.3.1.2. право користування

1.1.3.1.3. право розпорядження

1.1.3.2. форми

1.1.3.2.1. вдасність Українського народу

1.1.3.2.2. приватна власність

1.1.3.2.3. комунальна власність

1.1.3.2.4. державна власність

1.1.4. спадкове право

1.1.4.1. підстави набуття спадщини

1.1.4.1.1. за законом

1.1.4.1.2. за заповітом

1.1.4.2. оформлення спадкового договору

1.1.5. позовна давність

1.1.5.1. загальна

1.1.5.2. спеціальна

1.1.6. Форми цивільної відповідальності

1.1.6.1. сплата неустойки

1.1.6.2. конфіскація

1.1.6.3. компенсація

1.1.6.4. штраф

1.1.6.5. сплата пені

1.2. Сімейне право України

1.2.1. укладення шлюбу

1.2.1.1. умови

1.2.1.1.1. вік-18 р.

1.2.1.1.2. поінформованість про стан здоров'я

1.2.1.1.3. вільна згода

1.2.1.2. подання заяви до ОРАЦС

1.2.1.3. Свідоцтво про укладення шлюбу

1.2.2. припинення шлюбу

1.2.2.1. заява до суду чи ОРАЦС

1.2.2.2. Свідоцтво про розлучення

1.2.3. шлюбний контракт

1.2.4. усиновлення

1.2.5. позбавлення батьківських прав

1.2.6. опіка та піклування

1.3. Трудове право України

1.3.1. трудовий договір

1.3.1.1. види

1.3.1.1.1. контракт

1.3.1.1.2. безстроковий

1.3.1.1.3. строковий

1.3.1.1.4. на сезонні роботи

1.3.1.1.5. про суміщення

1.3.1.1.6. про сумісництво

1.3.1.2. припинення

1.3.1.2.1. за ініціативою власника

1.3.1.2.2. за ініціативою працівника

1.3.1.2.3. за ініціативою третіх осіб

1.3.2. робочий час

1.3.2.1. нормальний

1.3.2.2. скорочений

1.3.2.3. надурочні роботи

1.3.2.4. нічний

1.3.3. час відпочинку

1.3.3.1. перерва

1.3.3.2. відпустка

1.3.3.2.1. щорічна

1.3.3.2.2. соціальна

1.3.3.2.3. творча

1.3.3.2.4. без збереження заробітної плати

1.3.3.3. святкові та неробочі дні

1.3.3.4. міжзмінний відпочинок

1.3.3.5. вихідні дні

1.4. Житлове та земельне право України

1.4.1. договір житлового найму

1.4.2. договір оренди

1.4.3. приватизація

1.4.4. державний житловий фонд

2. Модуль 1. Публічне право України

2.1. Теорія держави і права

2.1.1. Держава

2.1.1.1. Ознаки

2.1.1.1.1. територія

2.1.1.1.2. суверенітет

2.1.1.1.3. публічна влада

2.1.1.1.4. сплата податків

2.1.1.1.5. державний примус

2.1.1.2. Форми

2.1.1.2.1. Форма правління

2.1.1.2.2. Форма політичного режиму

2.1.1.2.3. Форма державного істрою

2.1.2. правопорушення

2.1.2.1. склад

2.1.2.1.1. суб'єкт

2.1.2.1.2. об'єкт

2.1.2.1.3. об'єктивна сторона

2.1.2.1.4. суб'єктивна сторона

2.1.2.2. види

2.1.2.2.1. злочин

2.1.2.2.2. проступок

2.1.3. право

2.1.3.1. ознаки

2.1.3.1.1. формальна визначеність

2.1.3.1.2. загальнообов'язковість

2.1.3.1.3. системність

2.1.3.1.4. виходять від держави

2.1.3.1.5. регулюють суспільні відносини

2.1.3.2. джерела

2.1.3.2.1. нормативно-правовий акт

2.1.3.2.2. юридичний прецедент

2.1.3.2.3. звичай

2.1.3.2.4. нормативний договір

2.1.4. юридична відповідальність

2.1.4.1. кримінальна

2.1.4.2. адміністративна

2.1.4.3. цивільна

2.1.4.4. майнова

2.1.4.5. дисциплінарна

2.1.4.6. конституційна

2.2. Конституційне право України

2.2.1. громадянство

2.2.1.1. набуття

2.2.1.1.1. народження

2.2.1.1.2. територіальне походження

2.2.1.1.3. встановлення батьківства

2.2.1.1.4. встановлення опіки

2.2.1.1.5. встановлення піклування тощо

2.2.1.2. припинення

2.2.2. права людини та громадянина

2.2.2.1. особисті

2.2.2.2. соціально-економічні

2.2.2.3. політичні

2.2.3. обов'язки

2.2.3.1. здобуття повної загальної середньої освіти

2.2.3.2. дбайливе ставлення до природи

2.2.3.3. не посягати на честь, гідність, права та обо'язки людини та громадянина

2.2.3.4. дотримуватися законів України тощо

2.2.4. Органи державної влади

2.2.4.1. Президент

2.2.4.2. Кабінет Міністрів України

2.2.4.3. Верховна Рада України

2.2.4.4. Суд

2.2.4.4.1. суди загальної юрисдикції

2.2.4.4.2. Конституційний суд

2.2.5. Основні форми безпосередньої демократії

2.2.5.1. вибори

2.2.5.2. референдум

2.3. Адміністративне право України

2.3.1. адміністративний проступок

2.3.1.1. суб'єкт

2.3.1.2. об'єкт

2.3.1.3. об'єктивна сторона

2.3.1.4. суб'єктивна сторона

2.3.2. адміністративні стягнення

2.3.2.1. попередження

2.3.2.2. штраф

2.3.2.3. оплатне вилучення предмета

2.3.2.4. конфіскація майна

2.3.2.5. позбавлення права займатися певною діяльністю

2.3.2.6. арешт

2.3.2.7. виправні роботи

2.3.2.8. громадські роботи

2.3.3. адміністративна відповідальність

2.3.4. джерело

2.3.4.1. Кодекс про адміністративні правопорушення

2.4. Кримінальне право України

2.4.1. джерело

2.4.1.1. Кримінальний кодекс України

2.4.2. злочин

2.4.2.1. види

2.4.2.1.1. невеликої тяжкості

2.4.2.1.2. середньої тяжкості

2.4.2.1.3. тяжкі

2.4.2.1.4. особливо тяжкі

2.4.2.2. стадії

2.4.2.2.1. підготовка

2.4.2.2.2. замах

2.4.2.2.3. закінчений злочин

2.4.2.3. співучасники

2.4.2.3.1. виконавець

2.4.2.3.2. організатор

2.4.2.3.3. пособник

2.4.2.3.4. підбурювач

2.4.2.4. склад

2.4.2.4.1. суб'єкт

2.4.2.4.2. об'єкт

2.4.2.4.3. об'єктивна сторона

2.4.2.4.4. суб'єктивна сторона

2.4.3. кримінальні покарання

2.4.3.1. штраф

2.4.3.2. виправні роботи

2.4.3.3. громадські роботи

2.4.3.4. арешт

2.4.3.5. довічне позбавлення волі

2.4.3.6. позбавлення волі

2.4.3.7. обмеження волі

2.4.3.8. позбавлення спеціального звання

2.4.3.9. конфіскація майна