Internationaliseren met ICT

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Internationaliseren met ICT por Mind Map: Internationaliseren met ICT

1. Leren

1.1. Vakinhoudelijk

1.2. Vakoverstijgend

1.2.1. binding tussen twee vakken

1.2.2. taal als voertuig

1.3. Eigenaarschap van leren

1.3.1. keuze in wat leer ik

1.3.2. keuze in waar leer ik

1.3.3. keuze met wie leer ik

1.3.4. keuze met wie leer ik

2. Uitwisselen

2.1. Virtuele uitwissleing

2.1.1. Synchroon (chat, videoconference)

2.1.2. Asynchroon (blog. mail, wiki, FB)

2.2. Fysieke uitwisseling

2.2.1. Twin - tussen twee scholen

2.2.2. Netwerk - meer dan twee scholen

2.2.3. Tussen twee leerlingen zelfstandig

2.2.4. Studeren in het buitenland

3. Projecten

3.1. 1:1 als leerling

3.2. 1:1 als klas

3.3. Procesgericht

3.4. Themagericht

4. ICT

4.1. Voor communicatie

4.2. Voor samenwerking

4.3. Als bronnenbank

4.4. Om te structureren

4.5. Connectivity

4.6. Tools

4.6.1. BYOD

4.6.2. Buiten school

4.6.3. Door / In school

5. Financien

5.1. Intern

5.1.1. Bijdrage door de school

5.1.2. Bijdrage door ouders

5.1.3. Bijdrage door leerlingen

5.2. Extern

5.2.1. Projectsubsidie

5.2.2. Samenwerkingssubsidie

5.2.3. Sponsoring

6. Deskundigheidsbevordering

6.1. Kennis

6.2. Vaardigheden

6.3. Inzicht

6.4. Houding

6.5. Community of learners

7. 7C's

7.1. Communicate

7.2. Collaborate

7.3. Critical

7.4. Creativity

7.5. Community

7.6. Care

7.7. Contextual