Vandets kredsløb

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Vandets kredsløb por Mind Map: Vandets kredsløb

1. Vandføring

1.1. Amazonas floden

1.1.1. Den største vandføring i verden

1.1.2. Over 100.000 m3 pr. sekund

1.2. Mississippi floden

1.2.1. 18.000 m3 pr. sekund

1.3. Nilen

1.3.1. 2650 m3 pr. sekund

1.4. Gudenåen

1.4.1. 15 m3 pr. sekund

2. Grundvand

2.1. Noget grundvand indeholder små mængder sprøjtegift eller nitrat

2.2. Mage steder bruger man overfladevand, fordi der ikke er nok grundvand

2.2.1. Bruger man mere vand en der dannes, bliver grundvandsstanden lavere

2.2.2. Mange åer udtørres, fordi der ikke strømmer tilstrækkeligt grundvand til

2.3. Langs kyster trænger der let saltvand ind, når man pumper meget grundvand

3. Drikkevand

3.1. Mange steder er det næsten umuligt at skaffe drikkevand

3.2. Nogen steder bruger man renset vand fra søer og floder

3.3. Andre steder er vandet i vandhanen synhedeskadeligt

3.3.1. Vandet må koges inden det bruges

3.4. I København er vandforbruget faldet med 25% siden 1970

3.4.1. Faldet med ca. 70 L i døgnet

4. Forurening af grundvand

4.1. Tidligere brugte man grusgrave som lossepladser

4.1.1. Man læssede affaldet af og dækkede det til med jord

4.2. Farlige stoffer trængte så ned i grundvandet

4.3. For ikke at ødelægge for meget grundvand, pumper man det ud i åer så det til sidst ender i havet

5. Spildevand

5.1. I naturen tager det 2 måneder at rense vandet

5.2. Når det fordamper sker der en rensning

5.3. Vandet renses også når det trænger ned gennem jorden

5.4. Rensning i Danmark

5.4.1. 1. Mekanisk rensning

5.4.1.1. Fjerner størrer genstande

5.4.2. 2. Biologisk rensning

5.4.2.1. Vandet skifter mellem iltrige og iltfattige forhold

5.4.3. 3. Kemisk rensning

5.4.3.1. Vandet står stille står mikroorganismerne falder til bunds og bliver til slam

5.5. Resipient

5.5.1. Kan være en å, sø, en fjord eller havområde