AOTEAROA IS NOT FOR SALE

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
AOTEAROA IS NOT FOR SALE por Mind Map: AOTEAROA IS NOT FOR SALE

1. maori vs non maori bodies of knowledge

2. Theory

3. Counter hegemony

4. Principles

5. Practice

6. Capitalism

7. Mana Atua/ Whenua/ Tangata Neo - Liberalism

8. Friere Feminist Kaupapa maori Whare tangata

9. te tiriti

10. kaitiaki tino rangatiratanga whakakoha rangatiratanga