Online tanulási környezet

Online Tanulási Környezet - fogalomtérkép az EKE - oktatástervezés és digitális tananyagfejlesztés szakirányú továbbképzési szak egyik beadandó feladataként létrehozva

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Online tanulási környezet por Mind Map: Online tanulási környezet

1. Előnyök

1.1. időfüggetlen

1.2. helyfüggetlen

1.3. egyszerű kommunikáció

1.4. nagyszámú felhasználó egyidejűleg

1.5. igény szerint aktualizálható

2. Eszközrendszer

2.1. Globális

2.1.1. hardver

2.1.1.1. asztali számítógép

2.1.1.2. laptop / notebook

2.1.1.3. tablet

2.1.1.4. mobil/okostelefon

2.1.1.4.1. m-learning

2.1.2. szoftver

2.1.2.1. keretrendszerek

2.1.2.1.1. tartalomközlés és feldolgozás

2.1.2.1.2. kommunikáció

2.1.2.1.3. ellenőrzés és értékelés

2.1.2.1.4. felhasználói tevékenység nyomonkövetése

2.1.2.1.5. pl. Moodle, CooSpace, NMS

2.1.2.2. közösségek / közösségi oldalak

2.1.2.2.1. kiscsoportos együttműködés

2.1.2.2.2. kommunikáció

2.1.2.2.3. tartalommegosztás

2.1.2.2.4. pl.: Facebook, Google+

2.1.2.3. virtuális oktatási környezetek

2.1.2.3.1. kommunikáció

2.1.2.3.2. kollaboráció

2.1.2.3.3. szimuláció

2.1.2.3.4. tevékenységközpontú

2.1.2.3.5. Avatar

2.1.2.3.6. tapasztalatszerzés, ami a való életben nem lehetséges

2.1.2.3.7. pl.: SecondLife, CyberTown, Word of Warcraft

2.1.2.4. kommunikációs eszközök

2.1.2.4.1. szinkron

2.1.2.4.2. asszinkron

2.1.2.4.3. pl.: Skype, Google Hangout, Blog

2.1.2.5. tartalom és tudásmegosztás

2.1.2.5.1. szerkesztés és megosztás

2.1.2.5.2. pl.: Prezi, YouTube, Picasa, Instagram, Google Drive, Scribd, Slideshare

2.1.3. internet

2.1.4. offline

2.2. Egyéni (digitális tolltartó)

2.2.1. online dokumentumkezelés

2.2.2. virtuális osztálytermi közösségi felületek

2.2.3. social bookmarking

2.2.4. Wikipédia, wiki rendszerek

2.2.5. prezentációkezelés

2.2.6. online fogalomtérkép

2.2.7. videomegosztás, -szerkesztés

2.2.8. blog

3. PLE / Tanuló Személyes tanulási környezete

3.1. "egyéniesítés"

3.2. szemére szabott

3.3. természetes tanulási környezetben létrejövő tanulás

3.3.1. FLOW-vezérelt

3.3.2. spontán létrejövő

3.3.3. szociális helyzetben megvalósuló

3.3.4. véletlenszerű

3.4. önszabályozó tanulás

3.5. függetlenség

3.5.1. felelősség

3.6. eredményesség

3.7. önszabályozó stratégiák spontán használata

3.8. tanuló által menedzselendő tevékenységek

3.8.1. tanulási célok kitűzése

3.8.2. folyamatorientált tanulásszervezés

3.8.3. tanulási napló vezetése

3.8.4. saját produktum megosztása

3.8.5. saját digitális könyvtár fenntartása

3.8.6. kommunikáció szakmai és magánéleti színtereken

3.8.7. személyes design kialakítása

4. tanulási tevékenység

5. MOOC

5.1. online

5.1.1. taralom

5.1.2. kommunikáció

5.2. nincs bemeneti feltétel

5.3. nagyszámú résztvevő

5.3.1. tartalmak elérhetősée

5.3.2. értékelési szisztéma

5.4. automatizált

5.4.1. kurzustámogatás

5.5. típusai

5.5.1. xMOOC

5.5.1.1. leggyakoribb

5.5.1.2. tantervhez kötött

5.5.2. cMOOC

5.5.2.1. konnektivista - interakciók!!!

5.5.3. DOCC

5.5.3.1. különböző intézmények

5.5.3.2. megosztott tananyag

5.5.4. BOOC

5.5.4.1. kevesebb hallgató (kb. 50 fő)

5.5.5. SMOOC

5.5.5.1. élő előadás

5.5.5.2. bejelentkezés kötelező

5.5.6. SPOC

5.5.6.1. fordított osztályterem

5.5.6.2. zártabb tanár-diák interakció

5.5.7. Corporate MOOC

5.5.7.1. munkáltatói kurzusok

6. Blended learning

6.1. jellemzői

6.1.1. elektronikus oktatási tartalom

6.1.2. online tanulási környezet

6.1.3. személyes kapcsolat

6.2. típusai

6.2.1. készésközpontú

6.2.1.1. önálló tanulás

6.2.1.2. elektronikus oktatóanyag + tutor

6.2.1.3. asszinkron kommunkikáció

6.2.1.4. ütemterv/haladásiterv

6.2.2. attitűd központú

6.2.2.1. csoportos tanulás

6.2.2.2. elektronikus oktatóanyag + online csoportmunka

6.2.2.3. tréning jellegű jelenléti szakasz

6.2.2.4. szinkron és asszinkron kommunikáció

6.2.3. kompetenciaközpontú

6.2.3.1. mentorált tanulás

6.2.3.2. tartalom munkakörhöz kapcsolódik

6.2.3.3. e-learning tudásbázis (esettanulmányok)

7. Oktató / tutor / mentor

7.1. Tartalmi elemek

7.1.1. tananyag megírása

7.1.2. módszertani elemek létrehozása

7.1.3. jegyzet, háttéranyag összeállítása

7.1.4. ajánlott irodalom kiválasztása

7.2. Közreműködés

7.2.1. motiválás

7.2.2. önálló tanulásra ösztönzés

7.2.3. tutori / mentori támogatás

7.2.4. konfliktuskezelés, kommunikáció

7.2.5. a haladás követése

7.3. Dokumentálás

7.3.1. előzetes tudásmérés

7.3.2. haladási jelentések

7.3.3. feladatok értékelése

7.3.4. eredményesség igazolása

7.3.5. elégedettségmérés

8. Tanuláselméletek

8.1. Behaviorizmus

8.1.1. mérhető célkitűzések

8.1.2. tesztek

8.1.3. pozitív, azonnali visszajelzések

8.2. Kognitív megközelítés

8.2.1. ismeretek tárolása

8.2.2. szemantikus kapcsolatok

8.2.3. háttértudás

8.2.4. észlelés és figyelem

8.2.5. kettős kódolás

8.3. Konstruktív személet

8.3.1. felfedezéses tanulás

8.3.2. kontextuális tanulás

8.4. Konnektivista személet

8.4.1. sokirányú

8.4.2. decentralizált

8.4.3. sokcsatornás

8.4.4. kollaboratív

9. Csoportos tanulás

9.1. kollaboratív

9.1.1. közös cél

9.1.2. együtt tanulás

9.1.3. szervezett / szinkron módon

9.1.4. spontán munkamegosztás

9.2. kooperatív

9.2.1. egyedi célok

9.2.2. egyedi tanulás

9.2.3. időközönkénti megosztás

9.2.4. előre rögzített szerepek

10. Belső képzések

10.1. mikorooktatás

10.1.1. önképzés / belső képzés

10.1.2. alkalmazása

10.1.2.1. naprakész tudás

10.1.2.2. kész válaszok, gyors megoldások

10.1.2.3. gyorsan változó inrformációk (aktualizálás)

10.1.2.4. új technológiák lehetőségének kiaknázása

10.1.3. előnyei

10.1.3.1. egy adott témakörre fókuszált

10.1.3.2. speciális, célzott információ egy szűk témáról

10.1.3.3. rövid

10.1.3.4. sokféle eszközön megjeleníthető

10.1.3.5. gazdag eszköztár -> gyors ismeretszerzés

10.1.3.5.1. infografika

10.1.3.5.2. videó

10.1.3.5.3. animáció

10.1.3.5.4. játék

10.1.3.6. tanulási ciklusban bárhol alkalmazható

10.1.3.7. új ismeretet ad

10.1.3.8. önálló vagy komplex tananyag része is lehet

10.1.3.9. formális és informális oktatás része is lehet