Lesgeven is te leren

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Lesgeven is te leren por Mind Map: Lesgeven is te leren

1. Pedagogiek bestudeert de opvoeding van kinderen en onderzoekt welke effecten specifieke opvoedkundige handelingen hebben

1.1. Hoe benader jij de kinderen? 5.2

1.2. Welke wereldbeeld heb jij als het gaat om opvoeding 5.2

1.2.1. Hoe ben jezelf opgevoed?

1.3. Zie jij alle kinderen? 5.2

1.3.1. passend onderwijs

1.4. Pedagogisch klimaat

1.4.1. straffen - belonen

1.4.2. VEILIGHEID

1.4.3. feedback geven

1.4.4. Rust, Reinheid en Regelmaat

1.4.4.1. klasseregels

1.4.4.2. voorspelbare routines en gewoontes

1.4.4.3. consequent handelen

1.4.4.4. Hard op de taak, zacht op de realtie

2. Didactiek is de wetenschapsdiscipline houdt zich bezig met de vraag hoe kennis, vaardigheden en houding door een leerkracht kunnen worden onderwezen aan leerlingen-studenten

2.1. Lesvoorbereiden 5.3

2.1.1. bijvoorbeeld door expliciete directe instructie

2.1.2. visie op onderwijs

2.2. Werkvormen

2.2.1. afwisseling

2.3. Zijn je lesdoelen duidelijk?

2.4. Is je klassenmanagement op orde?

2.4.1. Techniek werkt?

2.4.2. voldoende kopieën/werkbladen?

2.5. Organisatievormen

2.5.1. bus

2.5.2. kring

2.5.3. theater

2.5.4. U - vorm of een carre

2.5.5. in kleine groepjes

2.5.6. iedereen apart (toetsing)

2.5.7. nu corona maatregelen

2.6. Didactische leerkrachtvaardigheden Een goed klassenmanagement kan evenmin zonder didactische vaardigheden. Hieronder valt het aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De kinderen in de klas hebben verschillende mogelijkheden en behoeften. De leerkracht is in staat om succesvolle instructies en lesactiviteiten te creëren. Het is van belang dat leerlingen leren dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Het geven van verantwoordelijkheid bij het leerproces zorgt voor motivatie en betrokkenheid. Klassenmanagement richt zich ook op het scheppen van een positief werkklimaat. De leerkracht moet de voortgang van de les scherp bewaken. Hierbij hoort dat de leerkracht zorgt voor een maximale actieve leertijd van alle leerlingen in de klas

2.7. differentiatie

3. Klassenmanagement is de manier waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren. Hierbij gaat het niet alleen om regels, maar om veel meer aspecten: de klasinrichting, de lesinhoud, de methoden, de manier van werken, de instructie en de relatie tussen leerkracht en leerlingen.

3.1. Als het gaat om klassenmanagent zijn de volgende leerkrachtvaardigheden onmisbaar: De leerkracht is duidelijk. De leerkracht is consequent. Een leerkracht moet alert zijn en in staat om direct in te grijpen bij ordeverstoringen. Hij pakt wangedrag snel en vastberaden aan. Hij dreigt niet, maar handelt. De leerkracht reageert evenwichtig.