گروه علمی و فرهنگی پارسجو

نقشه سیستم پارسجو

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
گروه علمی و فرهنگی پارسجو por Mind Map: گروه علمی و فرهنگی پارسجو

1. تیم الیو(تیم علمی)

1.1. گروه تحقیقاتی FC

1.1.1. رسانه تحقیقاتی جدید با قوانین جدید و پیشرو الیو جدید

1.1.2. تحقیق در عرصه نو در عصر نو و نوین

1.2. محقق پویان (دو صفر)

1.2.1. رسانه ساعت صفر بامداد با چهارچوب قوانین الیو قدیم

1.2.2. تحقیقات چهارچوپ قوانین الیو قدیم

1.3. مربع تحقیقات

1.3.1. تحقیقات چهارچوب قوانین الیو قدیم

1.3.2. رسانه اطلاعات چهارچوب قوانین الیو قدیم

1.4. رایانجو

1.4.1. سمپاد (توئن)

1.4.2. طراحی سایت

1.4.3. آموزش در مدارس کم بضاعت و دولتی

1.4.3.1. رایانه

1.4.3.2. اندروید

1.4.3.3. گرافیک

1.4.4. اخبار

2. تیم پارسجو (تیم فرهنگی)

2.1. پارسینه

2.1.1. رسانه های تبلیغی

2.1.1.1. رسانه های تصویری و صوتی

2.1.1.2. رسانه های اینترنتی

2.1.2. رسانه های درسی

2.1.2.1. ارائه های الکترونیکی

2.1.2.2. رسانه های تصویری و صوتی

2.1.3. رسانه های مازاد بر موضوعات مدارس

2.1.3.1. ارائه های الکترونیکی

2.1.3.2. رسانه های تصویری و صوتی

2.2. موتور پارسجو

2.2.1. سیستم اطلاعات و ارسال

2.2.1.1. MPARSJOO.IR

2.2.2. رادیو پارسجو

2.2.2.1. رادیو پادکست

2.2.2.2. رادیو اینتنرتی

2.2.2.3. رادیو AM و FM

2.2.3. شبکه اینترنتی پارسجو

2.3. فرهنگ سخن

2.3.1. شعبه اسلامشهر

2.3.2. شعبه فردیس

2.3.3. شعبه پرند

2.3.4. برگزاری مسابقات نویسندگی و خواندن کتاب

2.4. سبز پارس

2.4.1. محیط شهرستان رباط کریم

2.4.1.1. رشته کوه تخت رستم بخش تهران

2.4.2. محیط شهرستان ساوه

2.4.2.1. رشته کوه های تخت رستم بخش مرکزی

2.4.3. عرصه محیط زیست و فضای سبز

2.5. خبرگزاری پارسجو

2.5.1. خبرگزاری تیم پارسجو

2.5.2. خبرگزاری تیم الیو

2.5.3. خبرگزاری کل گروه پارسجو

2.5.4. خبرگزاری داخلی

2.5.5. خبرگزاری جهانی

2.6. موزیکالی

2.6.1. نقد و بررسی موزیک ها

2.6.2. نقد و بررسی شعر های موسیقی ها

2.6.3. تقد و بررسی خوانندگان ایرانی

3. سیستم بایگانی پارسجو

3.1. بایگانی اطلاعات های دو سال اخیر

3.1.1. گروه SSI-QLD

3.2. بایگانی اطلاعات های پنج سال اخیر

3.2.1. گروه JASA

3.2.2. گروه AC

3.2.3. گروه مربع تحقیقات

3.3. بایگانی اطلاعات هشت سال اخیر

4. سیستم اطلاعاتی و ارسال

4.1. موتو پارسجو (محتوای ارسالی)

4.1.1. شبکه رادیویی پارسجو

4.1.1.1. رادیو AM

4.1.1.2. رادیو FM

4.1.1.3. رادیو پادکست

4.1.1.4. رادیو اینترنتی

4.1.2. شبکه اینترنتی پارسجو

4.1.2.1. IPTV

4.1.2.2. INCODER TV

4.1.2.3. WEB TV

4.1.3. سایت موتو پارسجو

4.1.3.1. صفحه ارسال محتوا تمام گروه

4.1.3.2. ارسال محتوای آزاد بایگانی

4.1.3.3. صفحه ایجاد صفحه شخصی برای دیگران

5. تمامی مدیریت این گروه با آقای امیر مهدی سالاری می باشد.