Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Fogalmak por Mind Map: Fogalmak

1. Digitális nemzedék

1.1. Elméletek - kategóriák

1.1.1. Prensky

1.1.1.1. digitális bennszülött

1.1.1.2. digitális bevándorló

1.1.2. Csepeli-Prazsák

1.2. Jellemzők

1.2.1. ingerfalás

1.2.2. multitasking

1.2.3. nyelvhasználat

1.2.4. hálózatosodás

1.2.5. mozaikos érettség

1.2.6. érzelmi inkontinencia

1.2.7. tudás sajátos értelmezése

1.3. Kutatások

1.3.1. Csepeli-Prazsák 2010

1.3.2. Netgeneráció2010 - Fehér Péter, Hornyák Judit

1.3.3. Ifjúságkutatás 2008

1.3.4. ITHAKA EU Kids Online II 2011

1.3.5. Facebook 2001 - Lévai Dóra és Tóth Mózer Szilvia

1.4. Oktatás

1.4.1. Pedagógusok

1.4.1.1. Típusok

1.4.1.1.1. Internet-pedagógus (Fehér Péter)

1.4.1.1.2. Mozdonypedagógus (Ollé János)

1.4.1.2. Feladatok

1.4.1.2.1. Korszerú módszertan - IKT

1.4.1.2.2. Digitális kompetencia fejlesztése

1.4.2. Andragógusok

1.4.2.1. Múzeumandragógia

1.4.2.2. Digitális kompetenciafejlesztés

1.4.2.3. Tanártovábbképzés

1.4.2.4. Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása

1.4.2.5. Korszerú módszertanok, képzési formák

1.5. Dilemmák

1.5.1. Van-e átjárás, a születés a meghatározó-e.

1.5.2. Digitális esélyegyenlőség megvalósul-e:

1.5.3. Lehet-e kategorizálni?

2. Információs társadalom

2.1. társadalmi szervezet sajátos formája

2.2. kulturális késés

2.3. Információs vagy kommunikációs társadalom?

2.4. A wikipédia effektus

2.5. 4 fő témakör

2.5.1. társadalmi versenyképesség

2.5.2. ökológiai előnyök

2.5.3. demokrácia fokozása

2.5.4. életmódunk és munkához való viszonyunk módosítása

2.6. Kérdések

2.6.1. szemantikus web

2.6.2. csoportok szerveződése

2.6.3. online vs. nyomtatott tartalmak értéke

2.6.4. mikrokörnyezet átalakulása

2.6.5. időt vesz el vagy időt takarít meg a technika

2.6.6. offline csoportok vs. online csoportok

2.7. Kultúra és egyén viszonya

2.7.1. eszközhasználat és időmenedzsment

2.7.2. legfontosabb érték nem az információ, hanem az idő!

2.7.2.1. gyors információáramlás

2.7.2.2. kiüresedik a jelen

2.7.2.3. folyamatos online jelenlét

3. Digitális: kompetencia, műveltség, állampolgárság

3.1. Kulcskompetenciák a tanuláshoz

3.1.1. tanuláshoz általában (Kőfalvi)

3.1.1.1. olvasás és szövegértés szintetizálás következtetés, ok-okozati kapcsolatok felismerése alapvető logikai műveletek elvégzése az ismeretek bevésése és előhívása tudásrendszer-konstrukció

3.1.2. online vagy blended tanulásban

3.1.2.1. más arányban

3.1.3. tanulási tapasztalat

3.1.3.1. jelenléti: van

3.1.3.2. online: nem hasznosítható a jelenléti

3.2. kompetencia

3.2.1. jelentősége

3.2.1.1. technológiai változás

3.2.1.1.1. változik mit, hogyan kell tanulni

3.2.1.2. tantervi kompetenciák

3.2.1.2.1. tervezés során eltűnnek a kereszttantervi komepetenciák

3.2.1.3. öncélú technológiahasználat

3.2.1.3.1. technológiaszempontú

3.2.1.3.2. digitális nemzedék túlbecsülése

3.2.2. fogalma

3.2.2.1. érték

3.2.2.2. ismeret

3.2.2.3. attitűd

3.3. szerepek és kompetenciák

3.3.1. tanulói kompetenciák

3.3.1.1. kreativitás, tudáskonstrukció

3.3.1.2. kollaboáció és kommunikáció

3.3.1.3. információmenedzsment

3.3.1.4. kritikai gondolkodás

3.3.1.5. emberi, kulturális, társadalmi oldal: digitális állampolgárság

3.3.1.5.1. e-etikett

3.3.1.5.2. jogkövetés

3.3.1.6. digitális tolltartó

3.3.2. tanári kompetenciák

3.3.2.1. inspirálás, facilitálás

3.3.2.2. tervezés, fejlesztés értékelés

3.3.2.3. modellnyújtás

3.3.2.3.1. tanulás, munka a digit. társadalomban

3.3.2.3.2. digitális állampolgárság

3.3.2.4. LLL

3.3.3. adminisztrátor, rendszergazda

3.3.3.1. inspirálás

3.3.3.2. megvalósítás támogatása

3.3.3.3. menedzsment támogatása

3.3.3.4. digitális állampolgárság

3.4. Digitális írástudás, digitális kompetencia

3.4.1. online és web2.0 eszközök

3.4.2. információmenedzsment

3.4.3. e-etikett és jog

3.4.4. médiaműveltség és digitális írástudás

3.4.5. digitiális identitás felépítése

4. Eszközrendszer

4.1. Közösségi eszközök

4.1.1. online

4.1.1.1. Facebook, Linked in, Google+, TeT háló – ning

4.1.2. offline élet szervezésére, tevékenységekre

4.1.2.1. Moly, Meetup

4.2. Keretrendszerek

4.2.1. Moodle, Mahara

4.3. Blog, mikroblog

4.4. Geolokáció

4.5. Közösségi tartalom és közösségi címke

4.5.1. Delicious

4.6. Prezentáció

4.6.1. megosztás

4.6.1.1. slideshare.net, scribd.com, issuu.com

4.6.2. csoportmunka támogatás

4.6.2.1. Prezi

4.7. Kép, hang és videomegosztás

4.7.1. Youtube

4.7.2. Ustream

5. Digitális esélyegyenlőtlenség, kockázatok

5.1. esélyegyenlőtlenség

5.1.1. társadalmi különbségek

5.1.1.1. hozzáférés hiánya

5.1.1.1.1. gazdasági

5.1.1.1.2. kognitív

5.1.1.2. digitális bolsevizmus

5.1.1.3. különbség mértéke: mihez viszonyítunk?

5.1.2. egyén és a közösség vesztessége

5.1.2.1. generációs, társadalmi különbségek

5.1.2.2. kétoldalú veszteség

5.1.2.2.1. egyén: veszít

5.1.2.2.2. közösség: web2 egyoldalúsága

5.1.3. “álprobléma” - attitűd - "elefánt

5.1.3.1. tető vs. interaktív tábla

5.1.3.2. technikai hiányosságok, technika ördöge

5.2. kockázatok

5.2.1. technológia

5.2.1.1. fizikai

5.2.1.2. informatikai bűnözés

5.2.1.3. humán kockázat

5.2.2. pszichológiai - elefánt?

5.2.2.1. online identitás

5.2.2.2. függőség

5.2.2.2.1. internet vs. könyvfüggő

5.2.3. személyes

5.2.3.1. személyes és szakmai identitás

5.2.3.2. munka és szabadidő nehezn különíthető el!

5.2.4. biztonság

5.2.4.1. asszimetria megfigyelt - megfigyelő

5.2.4.2. rejtettség

5.2.4.3. kontrollálhatatlan

5.2.4.4. megfigyelés: szolgáltatás vagy kémkedés?

6. Internet és értékrend

6.1. kommunikáció szakaszai

6.1.1. szóbeli

6.1.2. írásbeli

6.1.3. nyomtatás

6.1.4. rádió, film

6.1.5. internet

6.1.6. megváltoztatja a kommunikációs formákat az internet?

6.2. technika elszemélytelenít vagy lehetőséget teremt?

6.2.1. egy vagy több emberrel

6.2.2. különböző időben és/vagy térben

6.3. Csepeli-Prazsák kutatás

6.3.1. attitűdök a technikáról való vélemény alapján

6.3.1.1. “párhuzamosok sohasem találkoznak” (22%)

6.3.1.2. “szkeptikusok” (28%)

6.3.1.3. “békés egymás mellett élés” (30%)

6.3.1.4. optimista 20%

6.3.2. értékek különbözősége internezők és nem internetezők között

6.3.2.1. alapvető értékekben nincs különbség: család, szeretet, békesség

7. Információs társadalom és oktatás

7.1. tanulásértelmezések

7.1.1. behaviorista

7.1.2. kognitivista

7.1.3. konstruktivista

7.1.4. konnektivista?

7.2. paradigmaváltás

7.2.1. most kognitív kifejtettsége

7.3. komplementer tanulási környezet

7.3.1. problémaközpontúság

7.3.2. ellentétpárok

7.3.2.1. tradicionális

7.3.2.2. progresszív

7.4. tanulás dimenziói

7.4.1. LLL+LWL

7.4.2. informális és nem-formális közötti felhő

7.5. korszerű tanulási környezetek

7.5.1. tanulóközpontú

7.5.2. tudáskozpontú

7.5.3. New node

7.5.4. értékelésközpontú

7.5.5. közösség-központú

7.6. virtuális kampusz

7.6.1. online interaktív tananyagok folyamatos visszacsatolás és önértékelési lehetőségek diákok közötti interakció ösztönzése állandó tanári-tutori támogatás optimális elsajátítás (idő)

7.7. blended learning

8. Konnektivizmus

8.1. tanuláselmélet vagy oktatásmódszertan

8.2. folyamat

8.2.1. skálafüggetlen hálózatok

8.2.2. információáramlás

8.2.3. horizontális információcsere

8.2.4. sokoldalú eszközhasználat

8.2.5. közös tudásalkotás

8.2.6. aktív tudásalkotás

8.3. tanulásszervezés

8.3.1. tematikus hetek

8.3.2. nyílt információáramlás

8.3.3. tanulásszervezés: facilitátor - tanár vs. zárt oktatás

8.3.3.1. curriculum kreatív környezet csoport működés konstruktív alkotó közeg partnerség kommunikció

8.3.4. közös, új tudás

8.3.4.1. blog

8.3.4.2. podcast

8.3.4.3. Twitter

8.3.4.4. közös dokumentum

8.4. hálózatelmélet

8.4.1. gyenge kapcsolatok

8.4.2. erős kapcsolatok

8.5. kritikák

8.5.1. didaktika

8.5.1.1. jó gyakorlat alapján?

8.5.2. motiváció

8.5.2.1. extrém magas

8.5.2.2. nincs motiválási lehetőség

8.5.3. differenciálás

8.5.3.1. mi a módja

8.5.4. értékelés

8.5.4.1. diagnosztikus - belépési feltétel

8.5.4.2. szummatív - minősítő funkció hiánya

8.6. lehetőségek

8.6.1. andragógia

8.6.2. önképzőkörök

9. Esélyegyenklőtlenség a felnőttoktatásban

9.1. Tanulói diverzitás

9.1.1. fogyatékossági csoportok eltérő sajátosságai

9.1.2. Egyéni szükséglet figyelembevételével!

9.1.3. különböző megközelítés, módszer

9.2. Tanári szerep

9.2.1. speciális tudás

9.2.2. elfogadó attitűd

9.2.3. oktató és gyógypedagógus együttműködése

9.2.4. meggyőződés és tapasztalat konfliktusai

9.2.4.1. naív

9.2.4.2. paternalisztikus

9.2.4.3. éppen jó kihívás!

9.3. Differenciálás

9.3.1. adaptivitás

9.3.2. differenciálás

9.3.3. integratív

9.4. Tanulási környezet

9.4.1. univerzális tervezés

9.4.2. akadálymentesítés

9.4.3. egyetemes tervezés a tanuláshoz UDL

9.5. fogalmak

9.5.1. diszkrimináció tilalma egyenlő bánásmód pozitív diszkrimináció előnyben részesítés egyenlő esélyű hozzáférés digitális esélyegyenlőtlenség

9.6. hátrányos helyzetű csoportok

9.6.1. fogyatékossággal élő személyek romák speciális helyzetű csoportok:

9.7. digitális szakadék

9.7.1. hozzáférés

9.7.2. használat