Tình trạng học tập Thụ động của Sinh Viên Việt Nam hiện nay

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Tình trạng học tập Thụ động của Sinh Viên Việt Nam hiện nay por Mind Map: Tình trạng học tập Thụ động của Sinh Viên  Việt Nam hiện nay

1. Thực trạng học tập của sinh viên Việt Nam

1.1. Lối sống thụ động của Sinh Viên

1.1.1. Tâm lý quen Đọc chép

1.1.2. Tâm lý ngại phát biểu

1.1.3. Không chủ động tìm tài liệu

1.2. Sinh Viên Không thích tự học , Giấu dốt

1.2.1. Chưa biết tự lập kế hoạch

1.2.2. Ham vui, xa vào trào lưu

1.2.3. Không tự giác

1.3. Học đối phó để qua môn

1.3.1. Tiếp cận thông tin sai

1.3.2. Chịu ảnh hưởng từ khóa trên

2. Tính Cấp thiết của vấn đề

3. Biện pháp khắc phục

3.1. Đối với nhà trường

3.1.1. Giáo dục nhận thức Sinh Viên

3.1.2. Trang bị đầy đủ

3.1.3. Hoàn thiện hệ thống đào tạo tín chỉ

3.2. Đối với giảng viên

3.2.1. Hướng dẫn sinh viên tư duy phản biện

3.2.2. Học đi đôi với hành

3.2.3. Nhiệt tinh giải đáp thắc mắc

3.2.4. Theo dõi sát Sinh Viên

3.3. Đối với Sinh Viên

3.3.1. Xác định lại mục tiêu học tập

3.3.2. Thay đổi phương pháp học tập

3.3.3. Trau dồi thêm kỹ năng

3.3.4. Tích cực tham gia phong trào học tập