NEDERLAND ONDER DUITSE BEZETTING

yeets

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
NEDERLAND ONDER DUITSE BEZETTING por Mind Map: NEDERLAND ONDER DUITSE BEZETTING

1. BEZETTER ZIJN 2 BELANGERIJKSTE DOELEN

1.1. NEDERLAND INSCHAKELEN BIJ DE DUITSE OORLOGVOERING

1.2. NEDERLAND NAZIFICEREN

2. FASE 1 (MEI 1940 EIND-FEBRUARI 1941

2.1. NAZIFICATIE INGEVOERDDOOR

2.1.1. KRIJSGEVANGEN WEER VRIJ

2.1.2. LIET ZO VEEL MOGELIJK ORGANISTAIES BESTAAN

2.1.3. MEESTE BESTUURDERS HIELDEN FUNCTIE

2.1.4. NEDERLANDERS VRIJWILLIG IN DU WERKEN

2.1.5. GEEN TERREUR WEL PROPAGANDA

2.2. VERVOLGING VAN DE JODEN BEGINT

2.3. DE NEDERLANDSE POLITIEK WORDT UITGESCHAKELD

2.4. IN DEZE FASE WEINIG/GEEN VERZET

2.5. DE NEDERLANDSE UNIE KRIJGT AANHANG

3. FASE 2 (EIND februari 1941-APRIL 1943) TOENEMENDE DRANG/GROEI ANTI DUITSERS STEMMING

3.1. BEZETTER HARDER OPTREDEN DOOR

3.1.1. DE NATIONAAL-SOCIALISTE PROPAGANDA SLOEG NIET AAN

3.1.2. NEDERLAND MOEST EEN GROTERE BIJDRAGE GAAN LEVEREN AAN DE OORLOGVOERING

3.2. DWANG OM IN DUITSLAND TE WERKEN

3.3. DWANG OM PRODUCTEN TE LEVREN

3.4. OPRICHTEN VAN NAZI ORGANISATIES

3.5. NSB ENIGE POLITIEKE PARTY

3.6. ANT DUITSE STEMMING GROEIT,VERZET NEEMT TOE

3.6.1. IN ADAM MASSAAL GESTAAKT TIJDENS FEBRUARISTAKING TEGEN ANTI JOODSE MAATREGELEN/TERREUR

3.6.2. AAN DUITSE DWANG TE ONTKOMEN D.M.V ONDERDUIKING

3.6.3. GEORGANISEERDE HULP AAN ONDERDUIKERS DOOR (LO)

3.6.4. GROEIEND VERZET MAAR NOG KLEIN

4. FASE 3 ( APRIL 1943-SEPTEMBER 1944) GROEIEND AANTAL CONFLICTEN TUSSEN BEVOLKING EN BEZETTER

4.1. OORLOGSVOERING HOOFDOEL GEVOLGS/

4.1.1. UITBUITING/ONDERDRUKKING

4.2. VERHOUDING TUSSEN NEDERLANDERS EN DUITSERS/MOFFEN WORDT STEEDS SLECHTER

5. FASE 4 (SEPTEMBER 1944-MEI 1945): TOTALE ONTREGELING VAN DE SAMENLEVING

5.1. ZUIDEN VAN NEDERLAND IS BEVRIJD MAAR NOG WEL FRONTGEBIED

5.2. STEEDS MEER VERZET EN TERREUR IN DE REST VAN NEDERLAND

5.3. HONGERWINTER IN HET WESTEN VAN NEDERLAND