Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Thema 7 N.W por Mind Map: Thema 7   N.W

1. suikerklontje

1.1. suikerkristallen

1.1.1. oplossen

1.1.1.1. klein

1.1.1.2. niet zichtbaar

1.1.1.2.1. suikerdeeltjes

2. materie

2.1. kleine onzichtbare bouwstenen

2.1.1. materiedeeltjes (moleculen)

3. samendrukbaarheid

3.1. goede samendrukbaarheid

3.1.1. gassen

3.1.1.1. lege ruimte tussen de deeltjes

3.2. slechte samendrukbaarheid

3.2.1. vloeistoffen

3.2.2. vaste stof

3.2.2.1. deeltjes dicht bij elkaar

4. beweging

4.1. vaste stof

4.1.1. trillen ter plaatsen

4.2. vloeistof

4.2.1. beperkt

4.3. gas

4.3.1. onbeperkt

5. onderscheid mengsel & zuivere stof

5.1. mengsel

5.1.1. verschillende stoffen

5.1.2. meerdere soorten moleculen

5.2. zuivere stof

5.2.1. 1 soort stof

5.2.2. 1 soort moleculen

6. scheidings technieken

6.1. decanteren

6.1.1. mengsel van vaste stof en vloeistof snel te scheiden

6.1.1.1. door het mengsel van een buisje te laten glijden recht in de beker

6.2. filtratie

6.2.1. mengsel van een vaste stof van een vloeistof wordt gescheiden

6.2.1.1. door een filtreerpapiertje is een buisje te teken en het mengsel er door te gieten

6.3. kristallisatie

6.3.1. opgeloste stof wordt gescheiden van het oplosmiddel

6.3.1.1. door het te laten verdampen