Навчальний проект та його Портфоліо. Вимоги до змісту та організації навчального проекту

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Навчальний проект та його Портфоліо. Вимоги до змісту та організації навчального проекту por Mind Map: Навчальний проект та його Портфоліо. Вимоги до змісту та організації навчального проекту

1. Знання

1.1. володіння термінологією, основними фактами та елементами

1.2. знання з предметних категорій, технологій та методів

1.3. Формуються з допомогою дієслів

1.4. Приклади завдань для формування знань

2. Розуміння

2.1. інтерпретація (перефразування)

2.2. наведення прикладів

2.3. класифікація за вивченими чи знайомими ознаками

2.4. підведення підсумків

2.5. встановлення взаємозв'язків

2.6. пояснення.

2.7. Формуються з допомогою дієслів

2.8. Приклади завдань для формування навичок розуміння

3. Використання

3.1. виконання завдань за відомою чи наданою вчителем інструкцією

3.2. виконання завдань за самостійно розробленою інструкцією

3.3. Формуються з допомогою дієслів

3.4. Приклади завдань для формування навичок використання

4. Аналіз

4.1. диференціація (ділення цілого на складові)

4.2. впорядкування за певною ознакою

4.3. визначення характерних ознак

4.4. Формуються з допомогою дієслів

4.5. Приклади завдань для формування навичок аналізу

5. Синтез

5.1. створення нового «продукту» з окремих складових

5.2. планування (створення сценаріїв діяльності, дослідження, експерименту)

5.3. генерування ідей, гіпотез, альтернативних рішень за певними критеріями

5.4. Формуються з допомогою дієслів

5.5. Приклади завдань для формування навичок синтезу

6. Оцінювання

6.1. перевірка й оцінювання згідно певних критеріїв

6.2. критика, рецензування згідно певних критеріїв

6.3. ранжування (впорядкування згідно суттєвих ознак)

6.4. Формуються з допомогою дієслів

6.5. Приклади завдань для формування навичок оцінювання: