Lineær funktioner

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Lineær funktioner por Mind Map: Lineær funktioner

1. Dm og Vm

1.1. Dm = er de tal som du må sætte ind i din forskrift

1.2. Vm= de værdier der kommer ud, når du har sat dine x værdier ind

1.3. Dm = x-aksen

1.4. Vm = y-aksen

2. x og y, variable

3. Grafer

4. forskrift

4.1. f(x) = ax+b

4.2. Konstantleddet

5. Hældningskofficient

5.1. Negativ og positiv hældning

5.1.1. x og -x

6. Skæringspunkt

6.1. Skæringspunkt mellem to funktioner

7. Ligning

7.1. Nulpunkt

8. Lineær regression

8.1. To punkter eller flere

8.2. Geogebra

9. Formler

9.1. a=y2-y1/x2-x1

9.2. b= y1 - ax1

10. Lineæritet

11. a, b, x og y

11.1. Hvad er de?