Kvapalinová chromatografia

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Kvapalinová chromatografia por Mind Map: Kvapalinová chromatografia

1. Podmienky

1.1. Vysokotlaká

1.1.1. Binárny gradient

1.1.1.1. Dve rôzne mob. fázy s časovaním /nižšia časová náročnosť pre prípravu

1.1.2. Izokratické delenie

1.1.2.1. Jedna mobilná fáza/vyššia časová náročnosť na prípravu

1.2. Nízkotlaká

1.2.1. Izokratické delenie

1.2.1.1. Jedna mobilná fáza/vyššia časová náročnosť na prípravu

1.2.2. Kvarternárny gradient

1.2.2.1. Štyri rôzne mobilné fázy s časovaním /nižšia časová náročnosť pre prípravu

2. Využitie

2.1. Príprava vzorky

2.1.1. Delenie analytov pred MS analýzou

2.1.1.1. Hmotnostná spektrofotometria

2.1.2. Derivatizácia vzoriek

2.1.2.1. Predkolónová

2.1.2.1.1. Spektrofluorofotometria

2.1.2.2. Post-kolónová

2.1.2.2.1. Spektrofluorofotometria

2.1.3. MOSH/MOAH analýza

2.2. Delenie zložitých vzoriek

2.2.1. Izokratické

2.2.1.1. Refraktometria

2.2.2. Gradientové

2.2.2.1. UV/VIS detekcia

2.3. Priama analýza vzorky

2.3.1. Druh detekcie podľa vzorky

3. Detekcia

3.1. Deštruktívna

3.1.1. ELSD

3.1.2. Hmotnostná spektrometria

3.1.3. Derivatizačná Spetrofluorofotometria

3.2. Nedeštruktívna

3.2.1. UV/VIS

3.2.1.1. PDA

3.2.1.2. Fotodiódou

3.2.2. Refraktometria

3.2.3. Nederivatizačná Spektrofluorofotometria