KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 por Mind Map: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG  10/2016

1. I. CÔNG TÁC GD TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

2. II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

2.1. 1. HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC

2.1.1. 1.1. Chương trình Tiếng Việt

2.1.2. 1.2. Chương trình Ngoại ngữ - Tin học .

2.2. 2. CÔNG TÁC KHÁC

2.2.1. 2.1. Bán trú

2.2.2. 2.2. Y tế học đường - Hội Chữ thập đỏ

2.2.3. 2.3. Hành chánh- Văn thư- Học vụ

2.2.4. 2.4. Kế toán

2.2.5. 2.5. Thư viện - Thiết bị

3. III. PHONG TRÀO VĂN THỂ MỸ

3.1. 1. HÁT - NHẠC

3.2. 2. KỸ THUẬT- MỸ THUẬT

3.3. 3. THỂ DỤC THỂ THAO

4. IV. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

4.1. 1. CÔNG ĐOÀN

4.2. 2. ĐOÀN -ĐỘI

4.3. 3. HỘI KHUYẾN HỌC

5. V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ