Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
verzorgende IG por Mind Map: verzorgende IG

1. vakken

1.1. intergraal

1.2. kennis

1.3. sociale vaardigheden

1.4. vaardigheden

1.5. rekenen

1.6. Nederlands

1.7. practicum

1.8. slb

2. lestijden

2.1. lange dagen

2.2. vroeg beginnen

2.3. laat uit

2.4. 1000 uur lesuren+stage-uren

3. opleiding

3.1. 3 jaar

3.2. stage

3.3. theorie

3.4. praktijk

4. verschillende beroepen na behalen diploma

4.1. gehandicaptenzorg

4.2. ouderenzorg

4.3. kraamzorg

4.4. geestelijke gezondheidszorg

5. stage/praktijk

5.1. leerjaar 1

5.1.1. 1 keer per week

5.1.2. 8 uur

5.1.3. wijkleercentrum

5.1.4. niet zelf kiezen

5.2. leerjaar 2

5.2.1. zelf een top 3 opgeven