Carbon Law Initiative

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Carbon Law Initiative por Mind Map: Carbon Law Initiative

1. MÅLGRUPPER

1.1. CxO global Leading corporations as Planetary Stewards for sectors

1.1.1. Per sector: roadmap/leadership

1.2. Startup Sector: Carbon positive Planetary Stewards!

1.2.1. MÅLSÄTTNING:

1.2.1.1. Påverka portföjprio/ramverk och mätmål via partners

1.2.1.2. Gör det möjligt för individuella entreprenörer att förstå och tracka trajectory

1.3. Individuals: Halvera på 1 år istället för 10 år!

1.3.1. Individ kan halvera på 1 år istället för 10 år

1.4. (Stad?)

1.4.1. MÅLSÄTTNING

1.4.1.1. Påverka ramverk/mätmål

1.4.1.1.1. IAEA

1.4.1.1.2. WWF

1.4.1.2. Påverka så att de använder carbon law trajectory

1.4.2. PARTNERSKAP

1.4.2.1. Initiativ C40

1.4.2.2. WWF stadsinitiativ

1.4.2.3. FutureEarth

1.4.2.3.1. WS i april med Ericsson m fl. Har bidragit med framing - visar skarp trajectory; hur kan policy/innovationer etc skapa sådan?

1.4.3. FÖREDÖMEN/partnerskap

1.5. Nation

1.6. KÄRNIDÉER

1.7. KEY EFFORTS 2018

2. FINANSIERA ACCELERATOR

2.1. Leads

2.2. Finansiera rapporten september 2018

2.3. Finansiera accelerator i stort

2.4. Finansiera exponential roadmap for sector X

2.4.1. Finansiering

2.4.2. Committed leaders/companies

2.5. Alternativa erbjudanden

2.5.1. NGO som ger positiv nytta! (drivet via event etc)

2.5.2. Affärsnytta

2.6. Finansieringsmöten

2.6.1. CITRA

2.6.2. Energimyndigheten

2.6.2.1. Finns nya klimatpengar!

2.6.3. ...

3. Meeting milestones

3.1. DAVOS

3.1.1. 2020 - måste halvera utsläppen

3.1.2. Gick bra!

3.2. COP24 (Polen, arr FN, 3-14e dec 2018)

3.3. Global Climate Action Summit september 2019

3.3.1. SUMMIT INITIATIVES

3.3.1.1. 10 million planetary stewards initiative (Sthlm Environment Institute)

3.3.1.2. Adaptation/Resilience (BSR?)

3.3.1.3. Oceans (WEF)

3.3.1.4. Public-Private Climate Data Alliance

3.3.1.5. 4IR Innovation Showcase

3.3.2. Microsoft ICT

3.3.3. Exempel innovation ansvarig finns i sf

3.3.3.1. Visa svenska som kan skala exponentiellt

3.3.4. Roadmap johan falk

4. ANDRA INITIATIV

4.1. Project Drawdown is the most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming.

4.2. Sverige

4.2.1. Mistra Carbon Exit Mistra Carbon Exit | Mistra

4.2.1.1. fem fallstudier, som fokuserar på bostäder, transporter, transportinfrastruktur, energisystem samt lokala arenor. Dessutom finns fem akademiska arbetspaket som ska analysera frågor som är relevanta för fallstudierna. De akademiska arbetspaketen studerar transformativa utvecklingsvägar, teknikval längs försörjningskedjorna, affärsmodeller och konsumtionsmönster, politik och styrning, samt integration och hållbarhet.

5. PROJEKT

5.1. MÖJLIGA

5.1.1. Co-tippingpoint dialogue (tillsammans med xPrize och Singularity (Peter Diamandis)

6. VAD ÄR CARBON LAW INITIATIVE

6.1. Sign up

6.1.1. Global leader

6.1.1.1. Knyt 2-3 ledare (via möten)

6.1.2. Company

6.1.2.1. Big corp

6.1.2.2. Startup

6.1.3. City

6.1.4. Individual

6.2. FRAMEWORK per industry

6.2.1. DEKLARATION draftas av Microsoft

6.2.1.1. Följa egen carbon law

6.2.1.2. Möjliggöra för andra branscher att implementera

6.2.1.3. Implementera genom hela värdekedjan (se över egen affärsmodell)

6.2.1.4. Planet Stewardship inte med ännu - att man skriver in i affärsidé, att man utbildar sin personal (alla måste kunna det) och försöka driva rörelsen

6.2.2. ROADMAP för ICT-bolag

6.2.3. MÅL att varje bransch PRESENTERAR kurvan och visar hur de ligger till/vilka som är med!

6.3. Show the numbers

6.3.1. CDP databas finns dold någonstans?

6.4. Initial partners

6.4.1. Microsoft

6.4.2. Salesforce

7. ExPACT Accelerator activities

7.1. BAKGRUND

7.1.1. Efter Paris - hur ska detta ske i praktiken? När man ser hur snabbt man måste reducerat så har IEA använt kurva.

7.1.1.1. PROLBEMET: huvudscenariot 2ds kräver ccs och framtida teknologier

7.1.2. Science based targets (initiativ från WWF etc) UPPDATERAS med SKARPARE ROADMAP ihop m Sthlm Resilience Centre + Carbon Law = WIN FÖR TEAMET!

7.2. Få världsledare att vara med på idéen

7.2.1. DAVOS

7.2.1.1. Bilaterals

7.2.1.1.1. WHAT ASKS?

7.2.1.2. Event med bank

7.2.1.2.1. UPPLÄGG: Berättelsen presenteras, målet är att rekrytera ledare och bolag till att jobba framåt mot september 2018

7.2.1.2.2. Arrangörer

7.2.1.2.3. Deltagare

7.2.1.2.4. FORMAT

7.2.1.3. OUTCOME

7.2.1.3.1. Presentation Rockstörm

7.2.1.3.2. BOLAG MED

7.2.1.3.3. Microsoft intr möte inför Summit!

7.2.1.3.4. Företagsmöten

7.2.2. Ministerrådet maj 2018

7.2.2.1. ROADMAP och RAPPORT mål bygga berättelsen i augusti! Till Government Brown, vill ha Nordiska Ministerrådet i maj/junil Alla Energiministrar kommer!

7.3. TANKELEDARSKAP

7.3.1. Identifierat behovet av exponential carbon law

7.3.2. Definiera CARBON LAW FRAMEWORK

7.3.3. Roadmap/visualisering på nationell nivå för strategi (se exempel från agil coach XXX hos Johan Falk)

7.3.3.1. Ev få in i Fossilfritt Sverige/Samverkansprogrammen

7.3.4. Få finansiering för att konkretisera roadmaps för olika branscher/företag, identifiera LEDARE för varje segment (MÅL september 2018)

7.3.4.1. ICT

7.3.4.2. Stad

7.3.4.2.1. Transport

7.3.4.2.2. Energi

7.3.4.3. Cement/Stål/...

7.3.4.4. Flygindustrin

7.3.4.5. Retail

7.3.4.6. ....

7.4. CARBON LAW

7.4.1. Konkret ROADMAP som visar vad som krävs på global nivå

7.4.1.1. Tar fram segment

7.4.1.2. Visa bästa trajectories inom varje

7.4.1.3. DELTAGARE SPIKADE

7.4.1.3.1. Ericsson

7.4.1.3.2. SalesForce

7.4.1.3.3. (ev fler?)

7.4.1.3.4. Datasite + rapport!

7.4.1.3.5. MapLaunch = bolag för ramverks-verktyget

7.4.1.4. Fossilfritt Sverige = ett projekt som använder tänket

7.4.1.5. Första Globala projektet = första sprint på global roadmap

7.4.2. FÖRÄNDRA RAMVERK! (in med exponentiel och ta bort luckorna)

7.4.2.1. Science Based Targets - WWF uppdaterat!

7.4.2.2. Påverka IEA Energy Outlook

7.4.2.3. använda KARTA på nationell nivå

7.4.2.4. AKTIVITETER

7.4.2.4.1. Formulera vision

7.4.3. Få med FÖRETAG / branscher / städer

7.4.4. SJÄLVPÅTAGET LEDARSKAP: 10 million Planet Stewards Förtydliga vad det innebär att ansluta sig till Parisavtalet

7.4.4.1. INDIVIDER - Börja med ICT leaders

7.4.4.2. Halveringsprincipen

7.4.4.3. AKTIVITETER JUST NU

7.4.4.3.1. Samarbete med Mission2020 och använda summit i Californien.

7.5. (DRIVA PÅ BREAK THROUGHS)

7.5.1. Sverige som ledarnation med Fossilfritt Sverige

8. MEETINGS (darja kör evernote anteckningar)

8.1. 2018-01-16

8.1.1. Feedbacks Carbon Law Accelerator and key projects 2018 -2020, key steps 2018 Naming and web Organizational format Creation of prospect for Carbon Law Accelerator

9. TODOS

9.1. PORTFÖLJÖVNING

9.1.1. Initiativ

9.1.1.1. Rubrik

9.1.1.2. Key initiatives

9.1.1.3. Mål

9.1.1.4. Idé om mätbart resultat

9.1.2. Vikta

9.1.2.1. Potential Impact

9.1.2.2. Feasibility

9.1.2.2.1. Partnerskap

9.1.2.2.2. Svårighetsgrad

9.1.2.2.3. Kostnad

9.1.2.3. Leads på funding

9.1.2.3.1. Idé om ask/erbjudande

9.1.2.3.2. Idé om finansiär

9.2. FINANSIÄR-ÖVNING

9.2.1. Vinnova

9.2.1.1. UDI

9.2.1.2. SIP

9.2.2. Energimyndigheten

9.2.3. Mistra

9.2.4. Företag

9.2.4.1. Vattenfall

9.2.5. INTERNATIONELLA - inför Global Climate Action Summit?

9.2.5.1. Bank of America

9.2.5.2. CITRA

9.3. ORGANISATIONSFORM

9.3.1. 1) Vad är rätt organisationsform?

9.3.1.1. Förening/Stiftelse

9.3.1.2. Företag

9.3.1.3. Projektorg under organisation

9.3.1.3.1. Möjligen under Future Earth

9.3.1.3.2. WEF/lab?

9.3.2. 2) Trovärdig styrelse

9.3.2.1. Forskare och NGO (e g Mission2020/WWF)

9.3.3. 3) Partnermodell (för företag)

9.4. NAMN

9.4.1. ExpAct

9.4.2. .org, .