Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
05_vormen_enquêtering Door Mind Map: 05_vormen_enquêtering

1. icons by icon8

2. Schriftelijke enquêtes

2.1. klassieke of groepsenquête

2.1.1. Voordelen

2.1.1.1. goedkoop

2.1.1.2. standaardisatie

2.1.1.3. controle verloop

2.1.1.4. op korte termijn hoge respons realiseren

2.1.2. Nadelen

2.1.2.1. probleem van groepsbeïnvloeding

2.1.2.2. vraagvolgorde

2.1.3. vb. schoolenquêtes o.a. PISA onderzoek 15-jarigen

2.2. postenquête

2.2.1. Voordelen

2.2.1.1. Groot aantal mensen kan geografisch gespreid en relatief goedkoop bereikt worden

2.2.1.2. Anonimiteit beter te verzekeren

2.2.1.3. Comfort respondent

2.2.1.4. Meer standaardisatie

2.2.1.5. Minder snel vraagmoeheid

2.2.2. Nadelen

2.2.2.1. Beperkingen omvang vragenlijst

2.2.2.2. Minder controle op de vraagvolgorde

2.2.2.3. Risico op blanco’s of niet ingevulde vragen

2.2.2.4. Spontaneïteit gaat verloren

2.2.2.5. Probleem respons

2.2.2.6. Weinig controle respondent

2.2.3. Vb. stadsmonitor, tevredenheid dienstverlening overheid bij de bevolking

2.3. webenquêtes

2.3.1. Voordelen

2.3.1.1. Snel en goedkoop

2.3.1.2. Interessant bij gekende groep van respondenten (probleem steekproefkader)

2.3.2. Nadelen

2.3.2.1. Beperkte omvang

2.3.2.2. Steekproefkader en representativiteit

2.3.2.3. Zelfselectie respondenten

2.3.2.4. Geen controle op wie, op welke wijze invult

2.3.2.5. Vrijwel dezelfde nadelen als postenquêtte

2.3.3. Vb. klantentevredenheidsonderzoek, webenquête vrijwilligerswerk

2.4. post- en web

2.4.1. Voordelen

2.4.1.1. Zie voordelen post en web

2.4.2. Nadelen

2.4.2.1. Zie nadelen postenquête

2.4.2.2. Aantal nadelen webenquête worden opgevangen

2.4.2.2.1. Steekproefkader

2.4.2.2.2. Zelfselectie

2.4.3. Vb. Gemeentemonitor 2017, Stadsmonitor 2014 en 2017

3. Persoonlijke of face to face enquête

3.1. straatenquêtes

3.2. thuis

3.3. Voordelen

3.3.1. men bekomt bruikbare antwoorden

3.3.2. een ruim gamma aan vraagtypes kan worden gehanteerd

3.3.3. controle optimaal (CAPI)

3.3.4. bij huisenquêtes kan men langer bevragen

3.4. Nadelen

3.4.1. arbeidsintensief en duur

3.4.2. Non-verbale communicatie

3.4.3. persoonlijk contact kan storend werken

3.4.4. beïnvloeding door enquêteur

3.4.5. bij straatenquêtes probleem van representativiteit

3.5. Vb.: SCV-survey circa 200.000 euro voor 1.500 respondenten

4. Telefonische enquêtes

4.1. Voordelen

4.1.1. snelheid

4.1.1.1. beperkte groep kan op korte termijn zeer veel informatie verzamelen

4.1.1.2. zeker met gebruik van de computer (CATI)

4.1.2. relatief lage kosten

4.1.3. nuttig bij navragen zaken die mensen vlug vergeten

4.1.3.1. reclamespots

4.1.3.2. TV-programma's

4.1.3.3. activiteiten

4.2. Nadelen

4.2.1. Beperkte omvang en tijd

4.2.2. respondenten kunnen gemakkelijker weigeren of vlugger afhaken

4.2.3. niet iedereen is telefonische bereikbaar

4.2.3.1. extra probleem met GSM

4.2.4. probleem representativiteit

4.3. vb. stadsmonitor - edities 2004 en 2006