Rapportages

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rapportages Door Mind Map: Rapportages

1. A. Wat weten wij al over het onderwerp rapporteren? - Dat het kan door verschillende soorten patronen zoals Gordon. - Dat het beste kort en bondig kan. - Dat je namen moet vermelden zowel van jezelf als van andere disciplines die je benadert.

2. B. Hoe hangt het onderwerp samen met concepten als positieve gezondheid, persoonsgerichte zorg en/of andere concepten waarmee je tot dusver hebt kennis gemaakt in jouw opleiding? - Persoonsgerichte zorg: door rapportages weet je de bijzonderheden waar je op moet letten die niet in het zorgplan worden vermeld. - Door informatie uit de rapportage kan je beter persoonsgerichte zorg bieden. - Je rapporteert op een doel die voorkomt uit het patroon van positieve gezondheid.

3. C. Waarom is het onderwerp belangrijk binnen jouw stageplaats/zorgorganisatie? - Omdat we overgaan op het ECD en het belangrijk is dat het dan meteen goed word gedaan. - Omdat je hier elke dag mee bezig bent ongeacht je functie. - Omdat verbetering zichtbaar nodig is ook vanuit collega's.

4. D. Wat zie of hoor je binnen de stageplaats over dit onderwerp? - Stagebegeleidster van Brenda: Vroeg of ik deze stage nog iets moest verbeteren voor school. Uitgelegd dat hier wel een gelijke opdracht voor was en dat ik graag met rapporteren aan de slag wilde gaan. - Andere collega's geven ook aan dat ze hier vaak moeite bij hebben en niet goed weten wat de richtlijnen zijn.

5. Hoofdvraag = Op welke manier kun je het beste rapporteren in het ECD?

6. Sub vraag 2 : Wat zijn de belangrijkste tips over rapporteren die wij onze collega's kunnen mee geven?

7. Sub vraag 3: Wat zijn belangrijkste punten waar je tijdens de zorg op moet letten voor rapporteren.

8. Sub vraag 1: Waarom word er niet via gezondheidspatroon van Gordon gerapporteerd?