Aanbestedingsvormen

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Aanbestedingsvormen Door Mind Map: Aanbestedingsvormen

1. Openbaar

1.1. voordelen

1.1.1. Veel concurrentiedruk op inschrijvers.

1.1.2. De hele markt kan inschrijven.

1.1.3. Objectief, transparant en niet-discriminerend.

1.2. nadelen

1.2.1. Strak beschreven procedure, weinig vrijheid bij het inrichten van de procedure.

1.2.2. Mogelijk worden (te) veel offertes ingediend.

1.2.3. Hoge procedurekosten (onder meer vanwege veel offertes), zowel voor aanbestedende dienst als voor inschrijvers.

1.2.4. Onderhandelen is niet toegestaan.

2. Niet openbaar

2.1. voordelen

2.1.1. Concurrentiedruk op gegadigden.

2.1.2. Aantrekkelijke procedure, vooral voor aanbieders.

2.1.3. Objectief, transparant en niet-discriminerend.

2.1.4. Het aantal inschrijvers kan worden beperkt, waardoor de administratieve last relatief laag is.

2.2. nadelen

2.2.1. Strak beschreven procedure, weinig vrijheid bij het inrichten van de procedure.

2.2.2. Lange procedure met voorgeschreven minimumtermijnen, langer dan de openbare procedure.

2.2.3. Vrij hoge procedurekosten, ook voor inschrijvers, maar een stuk lager dan de openbare procedure.

2.2.4. Onderhandelen is niet toegestaan.

3. Concurrentiegerichte dialoog

3.1. voordelen

3.1.1. De procedure biedt veel ruimte aan de aanbestedende dienst en de aanbieder om een goede oplossing te vinden voor de (bijzondere/complexe) behoefte van de aanbestedende dienst.

3.1.2. Aankondiging van de opdracht garandeert een zekere mate van transparantie.

3.1.3. Concurrentiedruk op de gegadigden, iedereen kan zich aanmelden.

3.2. nadelen

3.2.1. Eigen ervaringen met leverancier mogen geen rol spelen.

3.2.2. De concurrentiegerichte dialoog biedt ruimte voor subjectieve beoordeling.

3.2.3. De procedure is voor zowel voor de aanbestedende dienst als de inschrijvers arbeidsintensief.

4. Mededingingsprocedure met onderhandeling

4.1. voordelen

4.1.1. De procedure biedt veel ruimte aan de aanbestedende dienst en de aanbieder om een goede oplossing te vinden voor de (bijzondere/complexe) behoefte van de aanbestedende dienst.

4.1.2. Aankondiging van de opdracht garandeert een zekere mate van transparantie.

4.1.3. Concurrentiedruk op de gegadigden, iedereen kan zich aanmelden.

4.2. nadelen

4.2.1. Eigen ervaringen met leverancier mogen geen rol spelen.

4.2.2. De mededingingsprocedure met onderhandeling biedt ruimte voor subjectieve beoordeling.

4.2.3. De procedure is voor zowel voor de aanbestedende dienst als de inschrijvers arbeidsintensief.

5. Onderhandeling zonder bekendmaking

5.1. voordelen

5.1.1. Korte procedure, termijnen in de procedure zijn niet voorgeschreven.

5.1.2. Onderhandelen geeft veel ruimte aan de aanbestedende dienst en de aanbieder om elkaar te vinden.

5.1.3. U kunt ervaringen uit het verleden in de procedure betrekken.

5.2. nadelen

5.2.1. Beperkte concurrentiedruk op aanbieder, daardoor niet altijd beste prijs-kwaliteitverhouding.

5.2.2. Minder transparant.

6. Onderhandse procedure

6.1. voordelen

6.1.1. korte procedure;

6.1.2. lage procedurekosten;

6.1.3. onderhandelen is mogelijk;

6.1.4. eigen ervaringen met leverancier kunnen worden betrokken,

6.1.5. onderlinge vertrouwensrelatie speelt vaak een grote rol;

6.2. nadelen

6.2.1. geen concurrentie, daardoor krijgt u niet altijd de beste prijs-kwaliteit verhouding;

6.2.2. vereist goed inzicht in de markt;

6.2.3. risico van belangenverstrengeling bij te innige band met één leverancier;

6.2.4. procedure is niet transparant, maar subjectief.

7. Afmelding ivm IIB dienst

7.1. voordelen

7.1.1. Veel concurrentiedruk op inschrijvers.

7.1.2. De hele markt kan inschrijven.

7.1.3. Objectief, transparant en niet-discriminerend.

7.2. nadelen

7.2.1. Strak beschreven procedure, weinig vrijheid bij het inrichten van de procedure.

7.2.2. Redelijk lange procedure met voorgeschreven minimumtermijnen, zeker in verhouding tot nationale procedures.

7.2.3. Mogelijk worden (te) veel offertes ingediend.

7.2.4. Hoge procedurekosten (onder meer vanwege veel offertes), zowel voor aanbestedende dienst als voor inschrijvers.

7.2.5. Onderhandelen is niet toegestaan.

7.2.6. Eigen ervaringen met leverancier kunnen niet betrokken worden.

8. innovatiepartnerschap

8.1. voordelen

8.1.1. Gezamenlijk met het bedrijfsleven innoveren

8.1.2. Mogelijkheid om tussentijd het partnerschap te beëindigen

8.1.3. Na de precommerciële fase kan de innovatieve oplossing direct worden ingekocht, zonder een aanbestedingsprocedure te doorlopen

8.2. nadelen

8.2.1. Lange looptijd van de procedure, afhankelijk van de innovatiegraad

8.2.2. Keuze in de commerciële fase is beperkt tot de deelnemers (oplossingen van andere bedrijven, die tegen die tijd op de markt gekomen zijn kunnen niet worden ingekocht onder het innovatiepartnerschap)