Christelijk voortgezet onderwijs

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Christelijk voortgezet onderwijs Door Mind Map: Christelijk voortgezet onderwijs

1. Bij onze school willen we passend onderwijs bieden. Dit willen we doen door leerlingen een vak te laten doen op het eigen niveau. Dit stimuleert een positief eigenwaarde en helpt mee om gemotiveerd te blijven in het leerproces.

1.1. Een HAVO leerling is zeer goed in natuurkunde. Hij/zij mag dit vak dan op VWO niveau gaan volgen en examen in doen

1.2. Een VWO leerling heeft moeite om met de klas mee te komen met Duits. Dit vak kan hij/zij dan volgen op havo niveau en kan op dit niveau examen doen.

2. Geloof als basis

2.1. Ieder kind is uniek

2.2. respect voor elkaar

2.3. leerlingen zoeken hun weg in vragen van geloof

2.4. Leerlingen worden onderwezen in het christelijk geloof. d.w.z. Godsdienst is een standaard vak.

3. havo en vwo

3.1. praktisch onderwijs

3.1.1. elk jaar (snuffel)stage/maatschappelijke stage

3.1.2. projecten die aansluiten bij de arbeidsmarkt verzorgd door lokale bedrijven

3.2. Internationalisering

3.2.1. Werkweek in de 5e klas naar het buitenland

3.2.2. uitwisselingsprojecten

3.3. Vakkenpakket

3.3.1. Onderbouw: Godsdienst, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Wiskunde, natuur-scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, handenarbeid, muziek, lichamelijke opvoeding, filosofie, drama, mens en maatschappij

3.3.2. Bovenbouw

3.3.2.1. Cultuur en maatschappij: Engels, Nederlands, Godsdienst, Cultuur en kunstzinnigevorming, maatschappijleer, Wiskunde A, lichamelijke opvoeding. Keuzevakken: Geschiedenis, Frans/ Duits

3.3.2.2. Economie en Maatschappij: Engels, Nederlands, Godsdienst, Cultuur en kunstzinnigevorming, maatschappijleer, Wiskunde A, lichamelijke opvoeding, Keuze vakken: Geschiedenis, Economie,

3.3.2.3. Natuur en Gezondheid: Engels, Nederlands, Godsdienst, Cultuur en kunstzinnigevorming, maatschappijleer, Wiskunde A/B, lichamelijke opvoeding, Keuzevakken: Biologie, Scheikunde,

3.3.2.4. Natuur en Techniek: Engels, Nederlands, Godsdienst, Cultuur en kunstzinnigevorming, maatschappijleer, Wiskunde A/B, lichamelijke opvoeding, Keuzevakken: Natuurkunde, Scheikunde

4. Het team

4.1. De directie

4.1.1. college van bestuur

4.1.2. Medezeggenschaprsraad

4.2. Unitleider

4.2.1. staat aan het hoofd van bijv Bovenbouw of onderbouw en is er ter ondersteuning voor de vakdocenten

4.3. Docenten

4.3.1. Mentoren

4.3.2. vakdocenten

4.4. ondersteunend team

4.4.1. concierges

4.4.2. ict'ers

4.4.3. roostermakers

4.4.4. toezichthouders

4.4.5. toezichthouder mediatheek

4.4.6. administratie

5. Visie

5.1. onderwijsvisie

5.1.1. kinderen ontdekken hun talenten en leren deze te ontplooiien

5.1.2. leerlingen worden voorbereid op een plek in de maatschappij en op de arbeidsmarkt

5.1.3. leerlingen leren door te doen

5.1.4. leerlingen leren zelfstandig te zijn

5.1.5. leerlingen leren door samenwerken

5.1.6. leerlingen groeien in een veilige stabiele omgeving op persoonlijk en sociaal vlak

6. Begeleiding

6.1. De mentor

6.1.1. is verantwoordelijk voor een klas en kun je altijd naartoe met problemen

6.2. Vakdocent

6.2.1. kan je helpen met problemen bij het betreffende vak

6.3. decaan

6.3.1. begeleid je studiekeuze en je keuze voor vervolgscholen. Hier kun je terecht met vragen over je toekomst of voor studiekeuzechecks

6.4. Overige begeleiding

6.4.1. Huiswerkbegeleiding

6.4.2. faalangst training

6.4.3. hulp bij dyslexie en dyscalculie

6.4.4. vertrouwenspersoon

7. Missie

7.1. onderwijs op maat

7.1.1. iedere leerling is uniek in het leerproces, het is belangrijk een passend onderwijs te geven voor elk student

7.1.2. leerlingen krijgen voldoende gelegenheid om op cultureel gebied, sportief gebied of artistiek gebied zich te ontplooiien.

7.2. het is belangrijk als goede christenen met elkaar om te gaan en de christelijke indentiteit uit te dragen naar de buitenwereld.

8. Inrichting school

8.1. de school is een open school waarbij we willen stimuleren dat iedereen elkaar helpt en elkaar ziet. Door veel grote ruimtes te maken en veel met glas te werken willen we werken aan transpirantie. Deuren staan vaak open tijdens de werkmomenten om zo het in en uit lopen te bevorderen. Een leerling kan dan bij de leraar binnenlopen voor bijvoorbeeld een korte vraag.

9. Passend Onderwijs