Hoe zitten we ICT in binnen de zaakvakken om een onderzoekende houding/creativiteit te stimuleren

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Hoe zitten we ICT in binnen de zaakvakken om een onderzoekende houding/creativiteit te stimuleren Door Mind Map: Hoe zitten we ICT in binnen de zaakvakken om een onderzoekende houding/creativiteit te stimuleren

1. Onderzoekend leren

1.1. 7 stappen

2. Model van Biesta

2.1. Kwalificatie

2.1.1. verwerven van kennis, houding en vaardigheden

2.2. Socialisatie

2.2.1. deel worden van bestaande tradities en praktijken

2.2.2. Burgerschap

2.3. Subjectificatie

2.3.1. Emancipatie en vrijheid en de verantwoordelijkheid te daarmee gepaard gaat.

2.3.2. Onderzoekende houding

2.3.3. Gemotiveerde leerlingen

2.4. Bronnen:

2.4.1. Uitleg over de drie aspecten: http://publications.uni.lu/bitstream/10993/7699/1/134%20PUB%20EMBARGO%20OA%20VELON_VELOV32(3)2011art1Biesta.pdf

2.4.2. Goed onderwijs van Biesta: http://www.rshproject.nl/goedonderwijsbiesta.pdf

3. Talentenontwikkeling

3.1. Versterkt gevoel van eigen waarde.

3.2. Ze verwerven competenties die ze nodig hebben om een bijdrage te leveren aan de samenleving.

3.3. Talentontwikkeling | Talentontwikkeling | Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO)

3.4. Bronnen: 5 ideeën om talentontwikkeling te stimuleren

3.5. https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Talentontwikkeling-stimuleert-participatie-en-zelfvertrouwen.pdf

4. Hoe kunnen we ICT inzetten

4.1. Bronnen

4.1.1. Op weg naar digitale didactiek (Robert Jan Simons): file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/5674.pdf

4.1.2. Eindelijk aandacht voor didactiek van e-learning (Robert jan Simons: file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/5672.pdf

4.2. Relaties leggen

4.2.1. Samenwerkend leren

4.2.2. Rollen verdelen

4.2.3. Onderlinge feedback

4.2.4. Op elkaar aansluiten

4.3. Creëren

4.3.1. Problemen oplossen

4.3.2. Beslissingen nemen

4.3.3. Onderzoek doen

4.3.4. Ontwerpen

4.3.5. Betekenis construeren

4.4. Naar buiten brengen

4.4.1. publiceren van producten

5. Zaakvakken

5.1. Natur en techniek

5.1.1. TOOL De 7 stappen van onderzoekend leren.

5.1.1.1. https://www.onderzoekendlerenapp.nl/

5.1.1.2. Onderzoekende houding

5.1.1.2.1. Het is belangrijk om bij de eigen leefomgeving van het kind te beginnen en ze te laten ervaren: voelen, ruiken, proeven en zien. Leer ze verbanden te leggen, oefen bewust taal en leg de ervaringen vast. https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6914391

5.1.1.2.2. Onderzoekend leren begint met verwondering.

5.1.1.2.3. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat leerlingen enige invloed hebben op het onderzoeksproces. Wanneer leerlingen slechts de uitvoerders zijn van een onderzoek blijkt het leren minder effectief. Het is daarom goed om in te zien dat juist de keuzes die de leerlingen maken veel leermogelijkheden bieden. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/306912/review.pdf?sequence=1

5.2. Aardrijkskunde

5.3. Geschiedenis

6. Creativiteit

6.1. Creativiteit, kritisch denken, problem solving en het vermogen om producten te ontwikkelen van hoge kwaliteit worden ook door vrijwel alle modellen gezien als prioriteit voor de 21ste eeuw. http://development.todosmedia.com/klassetheater/wp-content/uploads/2015/04/discussie-nota-21_st_century_skills-.pdf

6.2. Ontwerpend en onderzoekend leren

6.3. Beeldende vorming