A theory of the temporary organization

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
A theory of the temporary organization Door Mind Map: A theory of the temporary organization

1. Task

1.1. What is a repetitive task?

1.1.1. Goal: Immediately, specified Exprerience: Owned or conditioned by profession Competence: in codes and tacit knowledge Management / owner or temporary org.: Low or middle managers Development process: Reversible Evaluation: Result oriented Learning: refinement

1.1.1.1. E.g. Roskilde Festival - Repetitive task, but will need adjustments every year

1.2. What is a unique task

1.2.1. Goals: Visionary, abstract Exprerience: Other's or none Competence: Diverse and unknown, requires flexibility and creativity Leadership/owner or temporary org: Top management Development process: Irreversible Evaluation: Utility oriented Learning: Renewal

1.2.1.1. E.g. Storebæltsbroen - Supposed to be worlds largest when it was built, unique concept

1.2.1.2. Storebæltsbroen is a unique project, but still draws on experiences from other projects (e.g. other bridges being built)

1.3. Central concept in this theory

1.3.1. The tasks drive the projects

2. Time

2.1. Lineær tid: Lineær tid gentager sig ikke. Det har en start og en slutning. Kan deles op i faser. Tradionelt er der fire faser: Målsætning, Planlægning, Gennemførelse og Evaluering.

2.2. Tiden er det vigtiste element for projektet. Tid er begrænset. Projekter vil altid være midlertidige og der skal arbejdes inden for en bestemt tidsramme. Både Team, Task og Transition arbejder inden for denne tidsramme. En midlertidig organisation skal organisere sig ved hjælp af skema og synkronisering.

2.2.1. Cirkulær tid: Tanken om, at tiden gentager sig i perioder (cyklusser). Et eksempel på et projekt kunne være Roskilde Festival, som hvert år er et nyt projekt, som tager udgangspunkt i sidste cyklus' erfaringer

3. How are the 4 basic concepts time, task, team and transition interrelated? De er forbundet i en trekant, hvor det delvist handler om samspil af de fire koncepter. Eksempel: opgaven er at bygge en bro. Teamet sammensættes af relevante personer fx ingeniører mm. Gennem processen ændrer afstanden sig fra A til B grundet broen og dette får betydning for samfundet. Endvidere er hele projektet tidsbestemt. 2. Eksempel - Vi vil gerne arrangere en festival, til dette skal vi samle en håndfuld engageret frivillige og ansvarlige projektledere, som skal stå for festivalen til sommer 2018. (Mangler transition)

4. How are the four sequencing concepts interrelated?

4.1. Action-based entrepreneurialism, Fragmentation for commitment-building, Planned Isolation, Institutionalized termination

4.1.1. Konceptudvikling, argumenter, kriterierne bliver udviklet og udformet for at kunne materialisere

4.1.2. Planned isolation, afvikling, minimering af forstyrrelser fra omgivelserne

4.1.3. Institutionalized termination, evaluering og afslutning

4.2. De forskellige faser har størst fokus i den kronologiske rækkefølge de forekommer i, men de overlapper og påvirker hinanden og har dermed skiftende niveauer af fokus/vigtighed igennem projektet.

5. How are the 4 basic concepts related to the 4 sequencing concepts?

5.1. De 4 basic concepts er selve projektets karistiska, mens "the 4 sequencing concepts"er hvordan det udføreres

5.2. De hænger sammen på kryds og tværs

6. Why do Lundin and Soderholm focus on actions in their theory?

6.1. Vi lever i et aktionsbaseret samfund. Tingene ændrer sig hurtigt, og derfor skal vi tilpasse os til det via aktion. Handling kan ske før en beslutning rent faktisk er taget, og dermed kan det være mere sigende at fokusere på aktionen end beslutningen. Handling er fundamentet for succes i et projekt.

6.2. Man tager ofte aktion før beslutning

6.3. 2 hovedsagelige grunde til, at aktion er det vigtigste element i midlertidige organisationer. Den empiriske grund er, at midlertidige organisationer er skabt for at opnå specifikke mål, og handling er nødvendigt for at nå dette. Den teoretiske grund er, at handling ikke nødvendigvis er et resultat af beslutningstagen; det kan også være den anden vej rundt.

7. Team

7.1. team and environment

7.1.1. Teamet skal relatere sig og forholde sig til samfundet og dets omgivelser. (fx Styregruppen, ledelsen) Dette skal gøres for at legitimere projektet.

7.1.2. Teamet skal forholde sig til de ydre omstændigheder, såsom kunder, ledelses forandringer, andre teams de skal samarbejde med, osv.

7.2. Team & Internal

7.2.1. Rollefordeling + motivations rationaler + forventningsafstemning mht. resultater og workload + værdier og normer kulturel alignment. Eks. Studiegruppe

7.3. Team/individual

7.3.1. Fokusændring fra teams til individer.

8. Transition

8.1. Overgang i forhold til ændringer før og efter (projektets raison d'être) eller det kan henvise til mulige eller ønskelige opfattelser af transformationen eller ændringer for projektets deltagere.

8.2. Transition kan have to betydninger. Den første er, at